HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - EconoMode ile yazdırma

background image

EconoMode ile yazdırma

EconoMode daha az toner kullanır ve bu da baskı kartuşunun ömrünü uzatabilir.

HP, EconoMode'un sürekli kullanılmasını önermez. EconoMode sürekli kullanılırsa, tonerin ömrü, yazıcı

kartuşu içindeki mekanik parçaların ömründen daha uzun olabilir. Baskı kalitesi düşmeye başlar ve

kabul edilemez bir düzeye gelirse, yazıcı kartuşunu değiştirebilirsiniz.

1.

Yazılım programının Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın.

2.

Ürünü seçin ve Özellikler veya Tercihler düğmesini tıklatın.

3.

Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.

4.

EconoMode onay kutusunu tıklatın.