HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Sistem parolası atama

background image

Sistem parolası atama

Yetkisiz kullanıcıların ürün ayarlarını değiştirmesini engellemek için ürün parolası atayın.

1.

HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açmak için Web tarayıcının adres satırına ürünün IP adresini

yazın.

2.

Ayarlar sekmesini tıklatın.

3.

Pencerenin sol tarafındaki Güvenlik menüsünü tıklatın.

4.

Aygıt Güvenlik Ayarları alanında Yapılandır . . düğmesini tıklatın.

5.

Aygıt Parolası alanında, parolayı Yeni Parola kutusuna yazın ve sonra Parolayı doğrula

kutusuna yeniden yazın.

6.

Uygula düğmesini tıklatın. Parolayı not edin ve güvenli bir yerde saklayın.

120

Bölüm 10 Yönetme ve bakımını yapma

TRWW