HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Ürün güncelleştirmeleri

background image

Ürün güncelleştirmeleri

Bu ürün için yazılım ve ürün yazılımı güncelleştirmeleri ve yükleme yönergeleri

www.hp.com/support/

LJColorM351

veya

www.hp.com/support/LJColorM451

adresinde bulunabilir. Destek ve Sürücüler

öğesini tıklatın, işletim sistemini tıklatın ve ardından ürün için indirilecek öğeyi seçin.

TRWW

Ürünü temizleme

129

background image

130

Bölüm 10 Yönetme ve bakımını yapma

TRWW