HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Kullanılmış sarf malzemesi kullanılıyor

background image

Kullanılmış sarf malzemesi kullanılıyor

Açıklama

Bir ürüne takılıyken varsayılan düşük eşik düzeyine ulaşan birden fazla baskı kartuşu kullanıyorsunuz.

Önerilen eylem

Yazdırma devam edebilir, ancak elinizde yedek sarf malzemeleri bulundurmayı dikkate alın.

TRWW

Kontrol paneli iletilerini yorumlama

143