HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Kağıt kullanımını öğrenme

background image

Kağıt kullanımını öğrenme

Bu ürün çeşitli kağıt türlerini ve diğer yazdırma ortamlarını destekler. Aşağıdaki yönergelere uymayan

kağıtlar veya yazdırma ortamları baskı kalitesinin azalmasına, sıkışmaların çoğalmasına ve ürünün

erken yıpranmasına neden olabilir.

Bu yönergelerin tümüne uyan bir kağıt yine de istenen sonuçları vermeyebilir. Bunun nedeni, hatalı

kullanım, ortamdaki uygun olmayan sıcaklık ve/veya nem düzeyleri veya Hewlett-Packard'ın denetimi

dışında olan başka etkenler olabilir.

DİKKAT:

Hewlett-Packard'ın belirtimlerine uymayan kağıt veya yazdırma ortamlarının kullanılması,

üründe onarım gerektiren sorunlara neden olabilir. Bu onarım, Hewlett-Packard garantisi veya servis

anlaşmaları kapsamına girmez.

En iyi sonuçları almak için, sadece lazer yazıcılara veya çok amaçlı kullanıma yönelik HP markalı

kağıtları ve baskı ortamlarını kullanın.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için geliştirilmiş kağıt veya yazdırma ortamlarını kullanmayın.

DİKKAT:

HP LaserJet ürünleri kuru toner parçacıklarını kağıdın en ince noktalarına sabitlemek

için füzer kullanır. HP lazer kağıdı bu aşırı sıcaklığa dayanacak şekilde tasarlanmıştır. İnkjet

kağıdı kullanmak ürüne zarar verebilir.

Hewlett-Packard Company başka marka ortamların kalitesini denetleyemediğinden, bunların

kullanılmasını öneremez.

Özel bir kağıt veya yazdırma ortamı kullanırken istenen sonuçları elde edebilmek için aşağıdaki

yönergeleri izleyin. En iyi sonuçları elde etmek için yazıcı sürücüsünde kağıt türünü ve boyutunu

ayarlayın.

Ortam türü

Yapılması Gerekenler

Yapılmaması Gerekenler

Zarflar

Zarfları düz şekilde saklayın.

Zarfları birleşme kenarları zarfın
köşesine kadar uzanır şekilde
kullanın.

Lazer yazıcılarda kullanımı
onaylanmış, üzerinde soyulan
koruyucusu olan yapışkanlı şeritleri
kullanın.

Kırışmış, sıyrılmış, birbirine
yapışmış veya bir şekilde zarar
görmüş zarfları kullanmayın.

Ataç, kıskaç, pencere veya
kaplaması olan zarfları
kullanmayın.

Kendiliğinden yapışan
yapıştırıcıları veya sentetik
malzemeleri kullanmayın.

Etiketler

Yalnızca etiketler arasında açık
alanı olmayan etiketleri kullanın.

Düz duran etiketler kullanın.

Yalnızca dolu etiket yapraklarını
kullanın.

Kırışık veya kabartmalı ya da zarar
görmüş etiketleri kullanmayın.

Etiketlerin yalnızca belirli
yapraklarını yazdırmayın.

52

Bölüm 6 Kağıt ve yazdırma ortamları

TRWW

background image

Ortam türü

Yapılması Gerekenler

Yapılmaması Gerekenler

Asetatlar

Yalnızca renkli lazer yazıcılarda
kullanımı onaylanmış asetatları
kullanın.

Üründen çıkardıktan sonra
asetatları düz bir yere koyun.

Lazer yazıcılarda kullanımı
onaylanmayan asetat yazdırma
ortamlarını kullanmayın.

Antetli kağıtlar veya hazır formlar

Yalnızca lazer yazıcılarda
kullanımı onaylanan antetli kağıtları
veya formları kullanın.

Kabarık veya metalik antetli kağıt
kullanmayın.

Ağır kağıt

Yalnızca lazer yazıcılarda
kullanımı onaylanan ve bu ürünün
ağırlık belirtimlerine uygun
ağırlıktaki kağıtları kullanın.

Bu üründe kullanımı onaylanan HP
kağıdı olmadığı sürece bu ürün için
önerilen ortam özelliğinden daha
ağır kağıt kullanmayın.

Parlak veya kaplamalı kağıt

Yalnızca lazer yazıcılarda
kullanımı onaylanan parlak veya
kaplamalı kağıtları kullanın.

Mürekkep püskürtmeli ürünlerde
kullanılmak için tasarlanan parlak
veya kaplamalı kağıtları
kullanmayın.

Yazıcı sürücüsünü Windows'taki kağıt türü ve
boyutu ile eşleşecek şekilde değiştirme

1.

Yazılım programındaki Dosya menüsünde Yazdır'ı tıklatın.

2.

Ürünü seçin ve ardından Özellikler veya Tercihler düğmesini tıklatın.

3.

Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.

4.

Kağıt boyutu açılır listesinden bir boyut seçin.

5.

Kağıt türü açılır listesinden bir kağıt türü seçin.

6.

Tamam düğmesini tıklatın.

TRWW