HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Kontrol paneli düzeni

background image

Ürün görünümleri

7

background image

Kontrol paneli düzeni

1

Kontrol paneli ekranı: Ekran, ürünle ilgili bilgi sağlar. Ekrandaki menüleri kullanarak ürün ayarlarını belirleyin.

2

Geri ok düğmesi: Bu düğmeyi şu işlemler için kullanın:

Kontrol paneli menülerinden çıkma.

Alt menü listesinde önceki bir menüye dönme.

Alt menü listesinde önceki bir menü öğesine dönme (değişiklikleri menü öğesine kaydetmeden).

3

Sol ok düğmesi: Menüler arasında gezinmek veya ekranda görüntülenen bir değeri azaltmak için bu düğmeyi
kullanın.

4

Tamam

düğmesi: Aşağıdaki işlemler için

Tamam

düğmesine basın:

Kontrol paneli menülerini açma.

Kontrol paneli ekranında görüntülenen bir alt menüyü açma.

Bir menü öğesi seçme.

Bazı hataları temizleme.

Kontrol paneli istemine yanıt olarak bir yazdırma işini başlatma (örneğin, kontrol paneli ekranında Devam etmek
için [OK] düğmesine basın
mesajı göründüğünde).

5

Sağ ok düğmesi: Menüler arasında gezinmek veya ekranda görüntülenen bir değeri artırmak için bu düğmeyi
kullanın.

6

İptal düğmesi: Dikkat ışığı yanıp söndüğünde bir yazdırma işini iptal etmek veya kontrol paneli menülerinden çıkmak
için bu düğmeye basın.

7

Hazır ışığı (yeşil): Hazır ışığı, ürün yazdırma işlemine her hazır olduğunda yanar. Ürün yazdırma verisi alırken veya
uyku modundayken yanıp söner.

8

Dikkat ışığı (koyu sarı): Dikkat ışığı, kullanıcının ürünle ilgilenmesi gerekiyorsa yanıp söner.

8

Bölüm 1 Ürün temel özellikleri

TRWW