HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series Yardım

background image

LASERJET PRO 300 COLOR

LASERJET PRO 400 COLOR

Kullanım Kılavuzu

M351

M451

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 color M351 ve
HP LaserJet Pro 400 color M451

Kullanım Kılavuzu

background image

Telif Hakkı ve Lisans

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar

dışında, önceden yazılı izin alınmadan

çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi

yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber

verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler,

söz konusu ürün ve servislerle birlikte

sunulan açık garanti bildirimlerinde

belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir

garanti oluşturacak şekilde

yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım

hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu

değildir.

Edition 1, 10/2014

Parça numarası: CE955-91011

Ticari Marka Onayları

Adobe

®

, Acrobat

®

ve PostScript

®

, Adobe

Systems Incorporated kuruluşunun ticari

markalarıdır.

Intel® Core™ ABD'de ve diğer ülkelerde/

bölgelerde Intel Corporation'ın ticari

markasıdır.

Java™, Sun Microsystems, Inc.'nin ABD

ticari markasıdır.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ve

Windows Vista®; Microsoft Corporation

şirketinin ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

UNIX

®

, Open Group kuruluşunun tescilli

ticari markasıdır.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti

tescilli ABD markalarıdır.

background image

Bu kılavuzda kullanılan standartlar

İPUCU:

İpuçları, yararlı bilgiler veya kısayollar sağlar.

NOT:

Notlar, bir kavramın veya tüm görevin açıklandığı önemli bilgiler sağlar.

DİKKAT:

Dikkat edilecek noktalar, veri kaybetmemek veya ürüne zarar vermemek için uygulamanız

gereken yordamları gösterir.

UYARI!

Uyarılar, yaralanmayı, kritik veri kaybını veya önemli ürün hasarını önlemek için

uygulamanız gereken yordamları gösterir.

TRWW

iii

background image

iv

Bu kılavuzda kullanılan standartlar

TRWW

background image

İçindekiler

1 Ürün temel özellikleri ....................................................................................................... 1

Ürün karşılaştırma .................................................................................................................... 2
Çevreci özellikler ..................................................................................................................... 4
Erişilebilirlik özellikleri .............................................................................................................. 4
Ürün görünümleri ..................................................................................................................... 5

Önden görünüş ......................................................................................................... 5
Arkadan görünüş ...................................................................................................... 6
Arabirim bağlantıları ................................................................................................. 6
Seri numarasının ve model numarasının konumu ........................................................... 7
Kontrol paneli düzeni ................................................................................................ 8

2 Kontrol paneli menüleri .................................................................................................... 9

HP Web Hizmetleri menüsü ..................................................................................................... 10
Raporlar menüsü .................................................................................................................... 11
Hızlı Formlar menüsü .............................................................................................................. 12
Sistem Kurulumu menüsü ......................................................................................................... 13
Servis menüsü ........................................................................................................................ 18
Ağ Ayarı menüsü ................................................................................................................... 19

3 Windows Yazılımları ...................................................................................................... 21

Desteklenen işletim sistemleri ve Windows yazıcı sürücüleri ......................................................... 22
Windows için doğru yazıcı sürücüsünü seçme ........................................................................... 22

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 24

UPD yükleme modları ............................................................................... 24

Windows için yazdırma işi ayarlarını değiştirme ........................................................................ 25

Yazdırma ayarlarının önceliği ................................................................................... 25
Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak
şekilde değiştirme ................................................................................................... 25
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme ................................................ 26
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme .................................................................... 26

Windows'da yazıcı sürücüsünü kaldırma .................................................................................. 27

TRWW

v

background image

Windows için desteklenen yardımcı programlar ......................................................................... 28

Diğer Windows bileşenleri ve yardımcı programları .................................................... 28

Diğer işletim sistemlerine yönelik yazılımlar ............................................................................... 28

4 Ürünü Mac ile kullanma ................................................................................................. 29

Mac yazılımı ......................................................................................................................... 30

Mac için desteklenen işletim sistemleri ve yazıcı sürücüleri ............................................ 30
Mac işletim sistemleri için yazılım yükleme ................................................................. 30

Ürüne doğrudan bağlanmış Mac bilgisayarları için yazılım yükleme ............... 30
Kablolu ağdaki Mac bilgisayarları için yazılım yükleme ................................ 31

IP adresini yapılandırma ............................................................ 31
Yazılımı yükleme ....................................................................... 31

Kablosuz ağdaki Mac bilgisayarları için yazılım yükleme .............................. 31

Kontrol paneli menülerini kullanarak ürünü WPS ile kablosuz ağa
bağlama .................................................................................. 32
Ürünü USB kablosunu kullanarak kablosuz ağa bağlama ............... 32

Mac işletim sistemlerinde yazıcı sürücüsünü kaldırma ................................................... 33
Mac için yazdırma ayarlarının önceliği ...................................................................... 33
Mac için yazıcı sürücüsü ayarlarını değiştirme ............................................................ 33

Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar
geçerli olacak şekilde değiştirme ................................................................ 33
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme ................................. 33
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme ..................................................... 34

Mac bilgisayarlar için yazılım ................................................................................... 34

HP Utility for Mac (Mac için HP Yardımcı Programı) ..................................... 34

HP Utility’yi (HP Yardımcı Programı) açma .................................... 34
HP Utility (HP Yardımcı Programı) özellikleri ................................. 34

Mac için desteklenen yardımcı programlar .................................................. 35

HP Katıştırılmış Web Sunucusu .................................................... 35
HP ePrint .................................................................................. 35
AirPrint .................................................................................... 35

Mac'te temel yazdırma görevleri .............................................................................................. 36

Mac ile yazdırma işini iptal etme .............................................................................. 36
Mac ile kağıt boyutunu ve türünü değiştirme ............................................................... 36
Mac ile belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma ................ 36
Mac ile yazdırma ön ayarları oluşturma ve kullanma ................................................... 37
Mac ile bir kapak sayfası yazdırma .......................................................................... 37
Mac ile filigranlar kullanma ...................................................................................... 37
Mac ile bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma .............................................. 38
Mac ile sayfanın her iki yüzüne yazdırma (dupleks baskı) ............................................ 38
Mac ile renk seçeneklerini belirtme ............................................................................ 39

vi

TRWW

background image

AirPrint kullanma .................................................................................................................... 40
Mac sorunlarını giderme ......................................................................................................... 41

5 Ürünü Windows ile bağlama .......................................................................................... 43

Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi ................................................................................. 44
USB ile bağlanma .................................................................................................................. 44

CD'den yükleme ..................................................................................................... 44

Windows ile bir ağa bağlanma ............................................................................................... 45

Desteklenen ağ protokolleri ...................................................................................... 45
Ürünü Windows ile bir kablolu ağa takma ................................................................. 45

IP adresini alma ....................................................................................... 45
Yazılımı yükleme ...................................................................................... 46

Windows ile ürünü kablosuz ağda kurma (yalnızca kablosuz modeller) ......................... 46

Ürünü WPS kullanarak kablosuz ağa bağlama ............................................ 47
Kontrol paneli menülerini kullanarak ürünü WPS ile kablosuz ağa bağlama .... 47
Ürünü USB kablosunu kullanarak kablosuz ağa bağlama .............................. 47
Ağda bulunan bir kablosuz ürün için yazılımı yükleme .................................. 48

Windows ile IP ağ ayarlarını yapılandırma ................................................................ 49

Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme .................................................. 49
Ürün parolasını belirleyin veya değiştirin ..................................................... 49
IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma ................ 49
Bağlantı hızı ve dupleks ayarları ................................................................ 50

6 Kağıt ve yazdırma ortamları ........................................................................................... 51

Kağıt kullanımını öğrenme ....................................................................................................... 52
Yazıcı sürücüsünü Windows'taki kağıt türü ve boyutu ile eşleşecek şekilde değiştirme ..................... 53
Desteklenen kağıt boyutları ...................................................................................................... 54
Desteklenen kağıt türleri ve tepsi kapasitesi ............................................................................... 56
Kağıt tepsilerini yükleme ......................................................................................................... 59

Tepsi 1'e kağıt yerleştirme ........................................................................................ 59
Tepsi 2'yi veya isteğe bağlı Tepsi 3'ü yükleme ............................................................ 60

Tepsileri yapılandırma ............................................................................................................ 62

7 Baskı kartuşları .............................................................................................................. 63

Yazıcı kartuşu bilgileri ............................................................................................................ 64
Sarf malzemeleri görünümleri .................................................................................................. 65

Yazıcı kartuşu görünümleri ....................................................................................... 65

Baskı kartuşlarını yönetme ....................................................................................................... 66

Yazıcı kartuşlarının ayarlarını değiştirme .................................................................... 66

Baskı kartuşu tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma .................. 66

TRWW

vii

background image

Çok Düşük ayarlarını kontrol panelinden etkinleştirme veya devre dışı
bırakma .................................................................................................. 66
EconoMode ile yazdırma .......................................................................... 67

Sarf malzemelerini saklama ve geri dönüştürme .......................................................... 67

Sarf malzemelerinin geri dönüşümü ............................................................ 67
Baskı kartuşunu saklama ........................................................................... 67
HP ürünü olmayan baskı kartuşları hakkındaki HP ilkeleri .............................. 67

HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi ..................................................................... 68

Değiştirme yönergeleri ............................................................................................................ 69

Baskı kartuşlarını değiştirme ..................................................................................... 69

Sarf malzemesi sorunlarını giderme .......................................................................................... 73

Baskı kartuşlarını denetleme ..................................................................................... 73

Sarf Malzemeleri Durumu sayfasını yazdırma .............................................. 73
Baskı Kalitesi Sayfasını yorumlama ............................................................. 74
Baskı kartuşunun zarar görüp görmediğini inceleme ..................................... 74
Yinelenen hatalar ..................................................................................... 75

Sarf malzemeleri için kontrol paneli iletilerini yorumlama ............................................. 76

<Renk> kartuşu değiştirin .......................................................................... 76
<Renk> kartuşu takın ................................................................................ 76
<Renk> kartuşun nakliye kilidini çıkarın ....................................................... 76
10.XXXX Sarf malzemesi hatası ................................................................. 76
Cam göbeği kartuş yanlış konumda ............................................................ 77
Camgöbeği çok az .................................................................................. 77
Camgöbeği kartuş azaldı .......................................................................... 77
Desteklenmeyen <renk> Devam etmek için [OK] düğmesine basın .................. 78
Kartuşların nakliye kilitlerini çıkarın ............................................................. 78
Kullanılmış <renk> kartuş kullanılıyor .......................................................... 78
Kullanılmış <renk> kartuş takıldı Devam etmek için [OK] düğmesine basın ...... 78
Kullanılmış sarf malzemesi kullanılıyor ......................................................... 78
Macenta çok az ....................................................................................... 79
Macenta kartuş azaldı .............................................................................. 79
Macenta kartuş yanlış konumda ................................................................. 79
Orijinal HP sarf malzemesi takıldı .............................................................. 79
Sarf malzemesi azaldı .............................................................................. 80
Sarı çok az .............................................................................................. 80
Sarı kartuş azaldı ..................................................................................... 80
Sarı kartuş yanlış konumda ........................................................................ 80
Siyah çok az ........................................................................................... 81
Siyah kartuş azaldı ................................................................................... 81
Siyah yanlış konumda ............................................................................... 81
Uyumsuz <renk> ...................................................................................... 81

viii

TRWW

background image

Yanlış sarf malzemesi ............................................................................... 82

8 Yazdırma görevleri ......................................................................................................... 83

Yazdırma işini iptal etme ........................................................................................................ 84
Windows'da temel yazdırma görevleri ..................................................................................... 85

Windows'da yazıcı sürücüsünü açma ........................................................................ 85
Windows'da yazdırma seçenekleri ile ilgili yardım alma ............................................. 85
Windows'da yazdırılacak kopya sayısını değiştirin ..................................................... 86
Windows ile tekrar kullanılacak özel yazdırma ayarlarını kaydetme .............................. 86

Windows'ta bir yazdırma kısayolu kullanma ............................................... 86
Yazdırma kısayolları oluşturma .................................................................. 87

Windows'da baskı kalitesini iyileştirme ...................................................................... 89

Windows'da sayfa boyutunu seçin ............................................................. 89
Windows'da özel sayfa boyutu seçme ........................................................ 90
Windows'da kağıt türünü seçin .................................................................. 90
Windows'da kağıt türünü seçin .................................................................. 90

Windows'da her iki yüze (dupleks) yazdırma ............................................................. 91

Windows'ta her iki yüze manuel yazdırma .................................................. 91
Windows'da her iki yüze el ile yazdırma .................................................... 92

Windows'da kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma ............................................... 94
Windows'ta sayfa yönünü seçme .............................................................................. 95
Windows'ta renk seçeneklerini belirtme ..................................................................... 97

HP ePrint Kullanma ................................................................................................................. 98
Windows'da ek yazdırma görevleri ......................................................................................... 99

Windows'da renkli metni siyah (gri tonlu) olarak yazdırma .......................................... 99
Windows'da delikli antetli kağıtlara veya formları yazdırma ........................................ 99
Windows ile özel kağıtlara, etiketlere veya asetatlara yazdırma ................................. 101
Windows'da ilk veya son sayfayı farklı kağıda yazdırma .......................................... 104
Windows ile bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme ....................... 106
Windows ile belgeye bir filigran ekleme .................................................................. 108
Windows'da kitapçık oluşturma .............................................................................. 108

9 Renk ............................................................................................................................ 111

Renk ayarlama .................................................................................................................... 112

Baskı işinin renk temasını değiştirme ........................................................................ 112
Renk seçeneklerini değiştirme ................................................................................. 113
Elle ayarlanan renk seçenekleri ............................................................................... 113

HP EasyColor seçeneğini kullan ............................................................................................. 115
Renkleri bilgisayar ekranınızla eşleme .................................................................................... 116

TRWW

ix

background image

10 Yönetme ve bakımını yapma ...................................................................................... 117

Bilgi sayfalarını yazdırma ..................................................................................................... 118
HP Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanma .............................................................................. 119

HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açma ................................................................... 119
Katıştırılmış Web Sunucusu özellikleri ...................................................................... 119

HP Web Jetadmin yazılımını kullanma .................................................................................... 120
Ürün güvenliği özellikleri ....................................................................................................... 120

Sistem parolası atama ........................................................................................... 120

Ekonomi ayarları ................................................................................................................. 121

EconoMode ile yazdırma ....................................................................................... 121
Güç tasarrufu modları ............................................................................................ 121

Uyku modunu ayarlama .......................................................................... 121
Otomatik Güç Kapatma gecikmesini ayarlama .......................................... 121

Arşiv yazdırma ..................................................................................................... 122

Bellek DIMM'lerini takma ...................................................................................................... 123

Bellek DIMM'lerini takma ....................................................................................... 123
Belleği etkinleştirme ............................................................................................... 126
DIMM kurulumunu kontrol etme ............................................................................... 127
Bellek ayırma ........................................................................................................ 127

Ürünü temizleme .................................................................................................................. 129
Ürün güncelleştirmeleri .......................................................................................................... 129

11 Sorun giderme ............................................................................................................ 131

Kendi kendine yardım ........................................................................................................... 132
Genel sorunları çözme kontrol listesi ....................................................................................... 133

Ürünün performansını etkileyen faktörler .................................................................. 134

Fabrika ayarlarını geri yükleme ............................................................................................. 135
Kontrol paneli iletilerini yorumlama ........................................................................................ 136

Kontrol paneli ileti türleri ........................................................................................ 136
Kontrol paneli mesajları ......................................................................................... 136

# tepsisinde beklenmeyen boyut <Boyut> boyutunu yerleştirin [OK]
düğmesine basın .................................................................................... 136
<Konumunda> sıkışma ............................................................................ 136
<Renk> kartuşu değiştirin ........................................................................ 136
<Renk> kartuşu takın .............................................................................. 137
<Renk> kartuşun nakliye kilidini çıkarın ..................................................... 137
<X> tepsisini yerleştirin Kullanılabilen ortam için [Tamam] düğmesine basın . . 137
10.XXXX Sarf malzemesi hatası ............................................................... 137
49 Hatası Kapatıp açın ........................................................................... 138
50.X Füzer hatası Kapatıp açın ................................................................ 138
51.XX Hatası Kapatıp açın ...................................................................... 138

x

TRWW

background image

54.XX Hatası Kapatıp açın ...................................................................... 139
55.X Hatası Kapatıp açın ........................................................................ 139
57 Fan Hatası Kapatıp açın .................................................................... 139
59.X Hatası Kapatıp açın ........................................................................ 139
79 Hatası Kapatıp açın ........................................................................... 140
79 Servis hatası Kapatıp açın .................................................................. 140
Arka kapak açık .................................................................................... 140
Aygıt hatası [OK] düğmesine basın .......................................................... 140
Bellek yetersiz [OK] düğmesine basın ....................................................... 141
Cam göbeği kartuş yanlış konumda .......................................................... 141
Camgöbeği çok az ................................................................................ 141
Camgöbeği kartuş azaldı ........................................................................ 141
Desteklenmeyen <renk> Devam etmek için [OK] düğmesine basın ................ 142
El ile dupleksleme <X> tepsisini yerleştirin [OK] düğmesine basın ................. 142
Elle besleme <TÜR> <BOYUT> Kullanılabilen ortam için [Tamam] düğmesine
basın .................................................................................................... 142
Geçersiz sürücü [OK] düğmesine basın ..................................................... 142
Hatalı Yazdırma [OK] düğmesine basın .................................................... 142
Kartuşların nakliye kilitlerini çıkarın ........................................................... 143
Kullanılmış <renk> kartuş kullanılıyor ........................................................ 143
Kullanılmış <renk> kartuş takıldı Devam etmek için [OK] düğmesine basın .... 143
Kullanılmış sarf malzemesi kullanılıyor ....................................................... 143
Macenta çok az ..................................................................................... 144
Macenta kartuş azaldı ............................................................................ 144
Macenta kartuş yanlış konumda ............................................................... 144
Orijinal HP sarf malzemesi takıldı ............................................................ 144
Ön kapak açık ....................................................................................... 145
Sarf malzemesi azaldı ............................................................................ 145
Sarı çok az ............................................................................................ 145
Sarı kartuş azaldı ................................................................................... 145
Sarı kartuş yanlış konumda ...................................................................... 146
Siyah çok az ......................................................................................... 146
Siyah kartuş azaldı ................................................................................. 146
Siyah yanlış konumda ............................................................................. 146
Temizleniyor . . . .................................................................................... 147
Tepsi # içinde sıkışma Sıkışmayı giderin ve sonra [OK] düğmesine basın ...... 147
Tepsi # içine <TÜR> <BOYUT> ortam yerleştirin ........................................ 147
Tepsi 1'e <TÜR> <BOYUT> ortam yerleştirin ............................................. 147
Tepsi 1'e düz <BOYUT> ortam yerleştirin Temizleme Modu, başlamak için
[Tamam] düğmesine basın ....................................................................... 147
Uyumsuz <renk> .................................................................................... 148

TRWW

xi

background image

Yanlış sarf malzemesi ............................................................................. 148
Yazdırma hatası, Tamam'a basın. Hata tekrarlanırsa, ürünü kapatıp tekrar
açın. ..................................................................................................... 148

Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor ...................................................................................... 149

Ürün kağıt almıyor ................................................................................................ 149
Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor ....................................................................... 149
Kağıt sıkışmalarını önleme ...................................................................................... 149

Sıkışmaları giderme .............................................................................................................. 151

Sıkışma konumları ................................................................................................. 151
Tepsi 1’deki sıkışmaları giderme ............................................................................. 152
Tepsi 2’deki sıkışmaları giderme ............................................................................. 153
Füzer bölgesindeki sıkışmaları giderme .................................................................... 154
Çıkış bölmesindeki sıkışmaları giderme .................................................................... 156
Dupleksleyicideki sıkışmaları giderme (yalnızca dupleksleme özelliği olan modellerde) .. 156

Baskı kalitesini artırma .......................................................................................................... 159

Yazıcı sürücüsünde doğru kağıt türü ayarını kullanma ................................................ 159

Windows'da kağıt türü ayarını değiştirme ................................................. 159
Mac'de kağıt türü ayarını değiştirme ........................................................ 159

Yazıcı sürücüsünde renk ayarlarını yapma ............................................................... 160

Baskı işinin renk temasını değiştirme ......................................................... 160
Renk seçeneklerini değiştirme .................................................................. 161

HP özelliklerine uygun kağıt kullanma ...................................................................... 161
Temizleme sayfası yazdırma ................................................................................... 162
Renkleri hizalamak için ürünü kalibre etme ............................................................... 162
Baskı kartuşlarını denetleme ................................................................................... 163

Sarf Malzemeleri Durumu sayfasını yazdırma ............................................ 163
Baskı Kalitesi Sayfasını yorumlama ........................................................... 164
Baskı kartuşunun zarar görüp görmediğini inceleme ................................... 164
Yinelenen hatalar ................................................................................... 165

Yazdırma gereksinimlerinizi en iyi karşılayan yazıcı sürücüsünü kullanma .................... 165

Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor ................................................................................. 167

Ürün yazdırmıyor .................................................................................................. 167
Ürün yavaş yazdırıyor ........................................................................................... 168

Ürün bağlantı sorunlarını çözme ............................................................................................ 169

Doğrudan bağlanma sorunlarını çözme ................................................................... 169
Ağ sorunlarını çözün ............................................................................................. 169

Kötü fiziksel bağlantı .............................................................................. 169
Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor ............................................ 169
Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor ........................................................... 170
Ürün ağ için hatalı bağlantı ve dupleks ayarları kullanıyor .......................... 170
Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir ............ 170

xii

TRWW

background image

Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir ................................. 170
Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış ............................................ 170

Kablosuz ağ sorunlarını çözme .............................................................................................. 171

Kablosuz bağlantı kontrol listesi .............................................................................. 171
Kontrol paneli şu iletiyi görüntülüyor: Bu üründeki kablosuz özelliği kapatılmış .............. 172
Kablosuz yapılandırma tamamlandıktan sonra ürün yazdırmıyor ................................. 172
Ürün yazdırmıyor ve bilgisayarda üçüncü taraf güvenlik duvarı yüklü .......................... 172
Kablosuz yönlendirici veya ürün taşındıktan sonra kablosuz bağlantı çalışmıyor ........... 172
Kablosuz ürününe daha fazla bilgisayar bağlanamıyor ............................................. 173
Kablosuz ürünü VPN'e bağlandığında iletişim kesiliyor .............................................. 173
Ağ, kablosuz ağlar listesinde görünmüyor ................................................................ 173
Kablosuz ağ çalışmıyor .......................................................................................... 174

Windows'la ürün yazılım sorunlarını çözme ............................................................................ 175
Mac ile ürün yazılımı sorunlarını çözme .................................................................................. 176

Yazıcı sürücüsü Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde listelenmiyor ........................ 176
Ürün adı, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) ürün listesinde görünmüyor. ......................... 176
Yazıcı sürücüsü, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde seçilen ürünü otomatik olarak
kurmuyor. ............................................................................................................. 176
Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi ............................................................. 177
Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Print & Fax
(Yazdırma ve Faks) listesinde görünmüyor. ............................................................... 177
USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz .......................... 177

Ek A Sarf malzemeleri ve aksesuarlar ............................................................................. 179

Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme .................................................... 180
Parça numaraları ................................................................................................................. 180

Ek B Servis ve destek ....................................................................................................... 181

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi ................................................................................... 182
HP'nin Yüksek Koruma Garantisi: LaserJet baskı kartuşu sınırlı garanti bildirimi ............................ 184
Baskı kartuşuna depolanan veriler .......................................................................................... 185
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi .............................................................................................. 186
OpenSSL ............................................................................................................................. 189
Müşteri desteği .................................................................................................................... 190
Ürünü yeniden paketleme ...................................................................................................... 191

Ek C Ürün özellikleri ........................................................................................................ 193

Fiziksel özellikler .................................................................................................................. 194
Güç tüketimi, elektrikle ilgili özellikler ve akustik yayılımlar ........................................................ 194
Ortama ilişkin belirtimler ....................................................................................................... 194

TRWW

xiii

background image

Ek D Düzenleme bilgileri .................................................................................................. 195

FCC mevzuatı ...................................................................................................................... 196
Çevre korumaya yönelik ürün yönetim programı ...................................................................... 197

Çevreyi koruma .................................................................................................... 197
Ozon üretimi ........................................................................................................ 197
Enerji tüketimi ....................................................................................................... 197
Toner tüketimi ....................................................................................................... 197
Kağıt kullanımı ...................................................................................................... 197
Plastik Parçalar ..................................................................................................... 197
HP LaserJet baskı sarf malzemeleri .......................................................................... 198
İade ve geri dönüşüm yönergeleri ........................................................................... 198

ABD ve Porto Riko .................................................................................. 198

Çoklu iadeler (birden fazla kartuş) ............................................. 198
Tek iadeler ............................................................................. 198
Sevkiyat ................................................................................. 198

ABD dışındaki iadeler ............................................................................. 199

Kağıt ................................................................................................................... 199
Malzeme kısıtlamaları ............................................................................................ 199
Avrupa Birliği'nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan
kaldırılması .......................................................................................................... 200
Kimyasal maddeler ................................................................................................ 200
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS) ................................................................. 200
Aşağıdakiler dahil ................................................................................................. 201

Uyumluluk bildirimi ............................................................................................................... 202
Uyumluluk beyanı (kablosuz modeller) .................................................................................... 204
Güvenlik beyanları ............................................................................................................... 206

Lazer güvenliği ..................................................................................................... 206
Kanada DOC düzenlemeleri .................................................................................. 206
VCCI beyanı (Japonya) .......................................................................................... 206
Elektrik kablosu yönergeleri .................................................................................... 206
Güç kablosu beyanı (Japonya) ................................................................................ 206
EMC bildirimi (Kore) .............................................................................................. 207
Finlandiya için lazer beyanı ................................................................................... 207
GS beyanı (Almanya) ............................................................................................ 208
Malzeme Tablosu (Çin) .......................................................................................... 208
Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi (Türkiye) ................................................. 208
Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama İfadesi (Ukrayna) ............................................... 208

Kablosuz ürünler için ek bildirimler ......................................................................................... 209

FCC uyumluluk bildirimi—ABD ................................................................................ 209
Avustralya bildirimi ............................................................................................... 209
Brezilya ANATEL bildirimi ...................................................................................... 209

xiv

TRWW

background image

Kanada bildirimleri ............................................................................................... 209
Avrupa Birliği yönetmelik uyarısı ............................................................................. 209
Fransa'da kullanım için uyarı .................................................................................. 210
Rusya'da kullanım için uyarı ................................................................................... 210
Kore bildirimi ....................................................................................................... 210
Tayvan bildirimi .................................................................................................... 210
ICTQC Türü onaylı ürünler için Vietnam Telecom kablolu/kablosuz işareti .................... 211

Dizin ................................................................................................................................. 213

TRWW

xv

background image

xvi

TRWW