HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Tolka utskriftskvalitetssidan

background image

Tryck på knappen

OK

på kontrollpanelen för att öppna menyerna.

2.

Öppna följande menyer:

Rapporter

Status för förbrukningsmaterial

74