HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - 51.XX Fel Slå av och på

background image

51.XX Fel Slå av och på

Beskrivning

Det har inträffat ett internt maskinvarufel i enheten.

Rekommenderad åtgärd

Stäng av produkten och vänta i minst 30 sekunder innan du sätter på den igen. Vänta därefter tills

uppstarten är klar.

Om du använder ett överspänningsskydd tar du bort det. Anslut produkten direkt till vägguttaget. Slå

på produkten.

Om meddelandet kvarstår, kontakta HP Support.