HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Lösa problem

background image

11 Lösa problem

Självhjälp

Checklista för lösning av allmänna problem

Återställa fabriksinställningar

Tolka meddelanden på kontrollpanelen

Papperet matas in på fel sätt eller trasslar sig

Rensa trassel

Förbättra utskriftskvaliteten

Skrivaren skriver inte ut eller skriver ut långsamt

Lösa produktanslutningsproblem

Lösa problem med trådlösa nätverk

Lösa problem med enhetens programvara från Windows

Lösa problem med enhetens programvara från Mac

SVWW

133