HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Index

background image

Index

A

AirPrint 35, 41

akustikspecifikationer 198

anpassa dokument

Windows 109

ansluta till ett trådlöst nätverk 46

anslutning

lösa problem 172

USB 44

antal sidor 11, 120

anteckningspapper, skriva ut 12

användningsinfo 11, 120

arkivinställning 18

automatisk övergång, inställning

19

avbryta

utskrift 86

avinstallera programvara för

Macintosh 33

avinstallera programvara för

Windows 27

B

bakre lucka, hitta 6

batterier som medföljer 203

beställa

förbrukningsmaterial och

tillbehör 184

beställa förbrukningsmaterial

webbplatser 183

bestämmelser om lasersäkerhet

210, 211

bildkvalitet

arkivinställning 18

lösa 161

brandvägg 46

brevhuvud

skriva ut (Windows) 102

buktning, papper

inställningar 18

byta

tonerkassett 69

C

checklista, skriva ut 12

Courier, teckensnittsinställning 17

D

defekter, återkommande 76, 168

diagrampapper, skriva ut 12

DIMM-kort

installera 125

verifiera installation 129

dokumentmatare

söka reda på 5

dokumentriktlinjer iii

drivrutiner

användningssida 11, 120

förinställningar (Mac) 38

inställningar 25

inställningar (Mac) 38

inställningar (Windows) 87

som stöds (Windows) 22

universella 24

ändra inställningar (Mac) 33

ändra inställningar

(Windows) 25

ändra papperstyper och

pappersstorlekar 53

drivrutiner för PS-emulering 22

dubbelsidig utskrift

inställningar (Windows) 93

dubbelsidig utskrift (duplex)

Macintosh 39

duplexutskrift (dubbelsidig)

inställningar (Windows) 93

E

EconoMode, inställning 67, 123

effekt

förbrukning 198

egna utskriftsinställningar

(Windows) 88

elektriska specifikationer 198

ePrint

aktivera eller avaktivera 10

etiketter

skriva ut på (Windows) 104

EU, kassering 204

F

fabriksinställningar, återställa 137

fack

dubbelsidig utskrift 39

inställningar 13

placering 5

som ingår 2

standardstorlek för fack 62

trassel, ta bort 155

välja (Windows) 93

fack, utmatning

söka reda på 5

trassel, ta bort 158

fack 1

placering 5

Fack 1

dubbelsidig utskrift 39

inställningar 13

trassel, ta bort 154

Fack 2

inställningar 13

placering 5

trassel, ta bort 155

fack 3

artikelnummer 184

SVWW

Index

217

background image

Fack 3

placering 5

fax

fabriksinställningar, återställa

137

fel

programvara 178

felmeddelanden, kontrollpanel

138

felsökning

direktanslutningsproblem 172

inget svar 170

kontrollpanel, meddelanden

138

lång svarstid 171

nätverksproblem 172

problem med Mac 180

trassel 151, 153

återkommande defekter 76,

168

Finsk deklaration avseende

lasersäkerhet 211

fixering

trassel, ta bort 156

flera sidor per ark 39

skriva ut (Windows) 96

formulär

skriva ut (Windows) 102

främre lucka, söka reda på 5

fylla på papper

inmatningsfack 59

fysiska specifikationer 198

färg

halvtoningsalternativ 116

justering 114

kalibrera 13

kantkontroll 116

matchning 118

Neutrala gråtoner 116

skriva ut i gråskala

(Windows) 102

utskrift jämfört med bildskärm

118

färgalternativ

HP EasyColor (Windows) 117

inställning (Windows) 99

färganvändningslogg 11, 120

färginställningar

justera 162

färgjustering, kalibrering 164

förbrukad produkt, kassering 203

förbrukningsmaterial

beställa 183, 184

förfalskat 68

inte från HP 68

status, visa med HP-

programmet 34

återvinna 67, 202

förfalskat förbrukningsmaterial 68

förinställningar (Mac) 38

förstasida

använd olika papper/omslag

38

första sidan

skriva ut på annat papper

(Windows) 107

försättsblad

skriva ut (Mac) 38

skriva ut på annat papper

(Windows) 107

förtryckta papper

skriva ut (Windows) 102

förvara

tonerkassetter 67

G

garanti

licens 190

produkt 186

tonerkassetter 188

genvägar (Windows)

använda 88

skapa 90

gråskala

skriva ut (Windows) 102

gränssnittsporttyper

som ingår 6

H

hantera nätverket 49

hjälp

utskriftsalternativ (Windows)

88

HP:s kundtjänst 194

HP:s miljöprogram 201

HP:s webbplats för bedrägerier

68

HP Web Jetadmin 122

HP Easy Color

använda 117

inaktivera 117

HP ePrint

aktivera eller avaktivera 10

beskrivning 35

HP ePrint, använda 101

HP-program 34

HP-program, Macintosh 34

HP Universell skrivardrivrutin 24

HP-UX-programvara 28

HP-webbtjänster, aktivera 101

häften

skapa (Windows) 111

hämta

IP-adress 45

I

Inbyggd HP-webbserver 27

Inbäddad webbserver

funktioner 121

Inbäddad webbserver (EWS)

tilldela lösenord 122

inmatningsfack

fylla på 59

söka reda på 5

installera

programvara, trådanslutet

nätverk 46

programvara, USB-

anslutningar 44

skrivare på trådanslutet

nätverk 45

inställningar

drivrutiner 25

drivrutiner (Mac) 33

fabriksinställningar, återställa

137

förinställningar för drivrutiner

(Mac) 38

nätverksrapport 11, 120

prioritet 25, 33

Systeminställningar, meny 13

återställa standardvärden 18

inställningar för papper med

anpassad storlek

Macintosh 37

inställningar på fliken Färg 40

inte från HP,

förbrukningsmaterial 68

218

Index

SVWW

background image

IP-adress

hämta 45

konfigurera 31

J

Jetadmin, HP Web 122

K

kalibrera färg 13

Kanadensiska DOC-regler 210

Kantkontroll 116

Kapacitet för

fack 2 5

fack 3 5

kassering, förbrukad produkt 203

kassetter

byta ut 69

garanti 188

inte från HP 68

lagring 67

statussida för

förbrukningsmaterial 11,

120

återvinna 67, 202

knapp för trådlöst

placering 5

konfigurationssida 11, 120

konfigurera

IP-adress 31

konformitetsdeklaration 206

kontrast

visa, kontrollpanel 15

kontrollpanel

hitta 5

HP-webbtjänster meny 10

inställningar 25, 33

meddelanden, felsökning 138

meddelandetyper 138

menykarta, översikt 11, 120

Nätverkskonfig. meny 19

Rapporter, meny 11

Service, meny 18

språk 13

Systeminställningar, meny 13

visa kontrast 15

kopior

ändra antalet (Windows) 88

Koreanska EMI-bestämmelser 211

kundsupport

ompackning av produkt 195

online 194

kvalitet

arkivinställning 18

kvicksilverfri produkt 203

L

ladda ned programvara

utskriftssystem 21

leveransinställningar, återställa

18

licens, programvara 190

liggande orientering

välja, Windows 98

Linux 28

Linux-programvara 28

länkhastighetsinställningar 50

lösa

direktanslutningsproblem 172

nätverksproblem 172

M

Mac

drivrutinsinställningar 33, 38

ändra papperstyper och

pappersstorlekar 37

Macintosh

HP-program 34

operativsystem som kan

användas 30

problem, felsöka 180

support 194

ta bort programvara 33

ändra storlek på dokument 37

Macintosh-drivrutinsinställningar

anpassad pappersstorlek 37

vattenstämplar 38

matcha färger 118

material

anpassad storlek, Macintosh-

inställningar 37

förstasida 38

sidor per ark 39

standardinställningar 13

materialrestriktioner 203

Material Safety Data Sheet

(MSDS) 204

meddelanden iii

meddelanden, kontrollpanel 138

meny

Snabbformulär 12

menyer, kontrollpanel

HP-webbtjänster 10

Nätverkskonfig. 19

Rapporter 11

Service 18

skriva ut översiktskarta 11,

120

Systeminställning 13

Menyn HP-webbtjänster 10

miljöfunktioner 4

minne

artikelnummer 184

installera 125

permanenta resurser 129

som ingår 2

verifiera installation 129

minneskrets, tonerkassett

beskrivning 189

mot förfalskat

förbrukningsmaterial 68

motor, rengöra 131

N

Neutrala gråtoner 116

notpapper, skriva ut 12

nätanslutningens placering 6

nätverk

HP Web Jetadmin 122

inställningar 19

inställningar, ändra 49

inställningar för länkhastighet

50

inställningsrapport 11, 120

konfigurationssida 11, 120

lösenord, ställa in 49

lösenord, ändra 49

nätverk, trådanslutet

installera skrivare 45

Nätverkskonfig. meny 19

nätverksmodeller

som stöds 2

nätverksport

placering 6

nätverksporttyp

som ingår 6

näverk

inställningar, visa 49

SVWW

Index

219

background image

O

OH-film

skriva ut på (Windows) 104

ompackning av produkt 195

online-support 194

operativsystem som kan

användas 22, 30

orientering

välja, Windows 98

P

packning av produkt 195

papper

anpassad storlek, Macintosh-

inställningar 37

buktning, inställningar 18

första och sista sidan, använda

annat papper 107

förstasida 38

försättsblad, använda annat

papper 107

sidor per ark 39

skriva ut förtryckta

brevhuvudspapper eller

formulär (Windows) 102

standardinställningar 13

standardstorlek för fack 62

storlekar som stöds 54

trassel 151

välja 163

papper, sortera 184

papper, special

skriva ut på (Windows) 104

pappersbana

trassel, ta bort 156

pappersmatningsproblem

lösa 151

papper som kan användas 54

pappersstorlek

välja 92

välja egen 92

ändra 53

papperstrassel. Se trassel

papperstyp

välja 93

ändra 161

papperstyper

ändra 53

PCL-drivrutiner 22

universella 24

PCL-teckensnitt 11, 120

permanenta resurser 129

porttyper

som ingår 6

prioritet, inställningar 25, 33

programvara

avinstallera för Macintosh 33

avinstallera för Windows 27

HP-program 34

inbäddad webbserver 27

installera, trådanslutet nätverk

46

installera, USB-anslutningar 44

inställningar 25, 33

licensavtal för programvara

190

Linux 28

operativsystem som kan

användas 22, 30

problem 178

Solaris 28

UNIX 28

webbplatser 21

Windows 28

programvara för utskriftssystem

21

PS-teckensnitt 11, 120

på/av-knapp 5

R

rapporter

utskriftskvalitetssida 11, 120

Rapporter, meny 11

rengöra 131

pappersbanan 164

riktlinjer, dokument iii

S

service

ompackning av produkt 195

Service, meny 18

servicesida 11, 120

sidor per ark 39

välja (Windows) 96

sidor per minut 2

sidstorlekar

anpassa dokument efter

(Windows) 109

sista sidan

skriva ut på annat papper

(Windows) 107

skrivardrivrutin

konfigurera trådlöst nätverk 48

välja 168

skrivardrivrutiner (Mac)

inställningar 38

ändra inställningar 33

skrivardrivrutiner (Windows)

inställningar 87

som stöds 22

ändra inställningar 25

skriva ut

inställningar (Mac) 38

skriva ut på båda sidor

inställningar (Windows) 93

skriva ut på samma pappersark

39

Solaris-programvara 28

spara resurser 129

spara resurser, minne 129

specialpapper

skriva ut på (Windows) 104

specifikationer

elektriska och akustiska 198

fysiska 198

språk, kontrollpanel 13

spärr för kassettlucka, placering 5

standard, återställning 137

standardinställningar, återställa

18

status

förbrukningsmaterial,

utskriftsrapport 11, 120

HP-program, Macintosh 34

statussida för

förbrukningsmaterial 11, 120

skriva ut 74, 166

storlekar, material

standardinställning 13

storleksanpassa dokument

Macintosh 37

storleksspecifikationer, produkt

198

strömbrytare 5

stående orientering

välja, Windows 98

220

Index

SVWW

background image

support

ompackning av produkt 195

online 194

svällning 116

Systeminställning, meny 13

säkerhetsinformation 210, 211

T

ta bort programvara för

Macintosh 33

ta bort Windows-programvara 27

TCP/IP

inställningar 19

teckensnitt

Courier-inställningar 17

DIMM-kort, installera 125

listor, skriva ut 11, 120

permanenta resurser 129

teknisk support

ompackning av produkt 195

online 194

tid för energisparläge

aktivera 123

avaktivera 123

tillbehör

beställa 183, 184

tips iii

tonerkassett

kontrollera skador 75, 167

tonerkassetter

artikelnummer 64, 184

byta 69

garanti 188

inte från HP 68

lagring 67

lucköppningsknapp, placering

5

minneskrets 189

statussida för

förbrukningsmaterial 11,

120

återvinna 67, 202

tonerkassetter, åtkomst till 5

transportera produkt 195

trassel

orsaker 151

pappersbana, ta bort 156

platser 153

spåra antal 11, 120

utmatningsfack, ta bort 158

trådlös nätverksanslutning 46

trådlöst nätverk

installera drivrutinen 48

konfigurera med USB 32, 47

konfigurera med WPS 32, 47

U

universell skrivardrivrutin 24

UNIX 28

UNIX-programvara 28

USB

konfigurera trådlöst nätverk

32, 47

USB-kabel, artikelnummer 184

USB-konfiguration 44

USB-port

hastighetsinställningar 18

placering 6

USB-porttyp

som ingår 6

utmatningsfack

Förlängning avsedd att

användas vid utskrift på

medier i Legal-format. 5

söka reda på 5

trassel, ta bort 158

utmatningskvalitet

arkivinställning 18

utskrift

avbryta 86

utskrift av flera sidor per ark

välja (Windows) 96

utskrifter

inställningar (Windows) 87

utskriftskvalitet

arkivinställning 18

förbättra 161

förbättra (Windows) 92

utskriftskvalitetssida

skriva ut 75, 167

tolka 75, 167

utskriftsmaterial

som stöds 54

V

varningar iii

vattenstämplar 38

lägga till (Windows) 110

VCCI-deklaration (Japan) 210

viktigt, meddelanden iii

visa kontrast, inställning 15

W

webbplatser

bedrägerirapporter 68

beställa förbrukningsmaterial

183

HP Web Jetadmin, hämta 122

kundsupport 194

Macintosh-kundsupport 194

Material Safety Data Sheet

(MSDS) 204

programvara, hämta 21

Webbplatser 28

universell skrivardrivrutin 24

webbplats för bedrägerier 68

Webbutskrift

HP ePrint 35

Windows

drivrutiner som stöds 22

drivrutinsinställningar 25

operativsystem som kan

användas 22

programvarukomponenter 28

universell skrivardrivrutin 24

WPS

konfigurera trådlöst nätverk

32, 47

Å

återanvända 202

återkommande defekter,

felsökning 76, 168

återställa fabriksinställda

standardinställningar 137

återställa standardinställningar 18

återvinna

Retur av HP-förbrukningsmaterial

och miljöprogram 202

återvinna förbrukningsmaterial 67

återvinning 4

Ä

ändra storlek på dokument

Macintosh 37

Windows 109

Ö

öppna skrivardrivrutiner

(Windows) 87

SVWW

Index

221

background image

222

Index

SVWW

background image
background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE955-91009*

*CE955-91009*

CE955-91009