HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Tiskanje strani z informacijami

background image

Tiskanje strani z informacijami

Strani z informacijami so v pomnilniku naprave. Te strani pomagajo prepoznati in rešiti težave z

napravo.

OPOMBA:

Če jezik naprave ni bil pravilno nastavljen med namestitvijo, lahko jezik nastavite ročno,

tako da se strani z informacijami natisnejo v enem od podprtih jezikov. Jezik lahko spremenite z

menijem Nastavitev sistema na nadzorni plošči ali vgrajenim spletnim strežnikom.

1.

Pritisnite gumb

OK

na nadzorni plošči, da odprete menije.

2.

Odprite meni Poročila.

3.

Izberite ime poročila, ki ga želite pregledati, in nato pritisnite gumb

OK

, da ga natisnete.

Element menija

Opis

Struktura menija

Natisne načrt menija na nadzorni plošči. Navedene so aktivne nastavitve za posamezni
meni.

Poročilo o konfiguraciji

Natisne seznam vseh nastavitev naprave. Če je naprava povezana v omrežje, vključuje tudi
omrežne informacije.

Stanje potrošnega materiala

Natisne stanje za vsako tiskalno kartušo, vključno z naslednjimi informacijami:

Odstotek predvidene preostale življenjske dobe kartuše

Približno število preostalih strani

Številke delov za HP-jeve tiskalne kartuše

Število natisnjenih strani

Informacije o naročanju novih HP-jevih tiskalnih kartuš in o recikliranju rabljenih HP-
jevih tiskalnih kartuš

Povzetek omrežnih nastavitev

Natisne seznam vseh omrežnih nastavitev naprave.

Stran o uporabi

Natisne stran s seznamom strani PCL, PCL 6, PS, zagozdenih ali napačno izbranih strani v
napravi, enobarvnih (črno-belih) ali barvnih strani ter število strani.

Seznam pisav PCL

Natisne seznam vseh nameščenih pisav PCL.

Seznam pisav PS

Natisne seznam vseh nameščenih pisav PostScript (PS).

Seznam pisav PCL6

Natisne seznam vseh nameščenih pisav PCL6.

Dnevnik uporabe barv

Natisne poročilo, na katerem so prikazani uporabniško ime, ime aplikacije in informacije o
uporabi barve pri posameznem opravilu.

Servisna stran

Natisne servisno poročilo.

Diagnostična stran

Natisne kalibracijsko stran in diagnostično stran za barve.

Stran kakovosti tiskanja

Natisne stran za odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja.

124

Poglavje 10 Upravljanje in vzdrževanje

SLWW