HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Nastavitev zakasnitve Samodejna zaustavitev

background image

Nastavitev zakasnitve Samodejna zaustavitev

1.

Pritisnite gumb

OK

na nadzorni plošči, da odprete menije.

2.

Odprite naslednje menije:

Nastavitev sistema

Nastavitve porabe energije

SLWW

Nastavitve za varčevanje

127

background image

Samodejna zaustavitev

Zakasnitev zaustavitve

3.

Izberite čas za zakasnitev zaustavitve.

OPOMBA:

Privzeta vrednost je 30 minut.

4.

Izdelek se samodejno prebudi iz načina samodejne zaustavitve, če sprejme posel ali če pritisnete

gumb na nadzorni plošči. Spremenite lahko nastavitev, ob katerih dogodkih naj se izdelek

prebudi. Odprite naslednje menije:

Nastavitev sistema

Nastavitve porabe energije

Samodejna zaustavitev

Dogodki bujenja

Za izklop dogodka bujenja izberite želeni dogodek in nato možnost Ne.