HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Nameščanje pomnilnikov DIMM

background image

Izberite možnost Vklopljeno ali Izklopljeno in pritisnite gumb

OK

.

128

Poglavje 10 Upravljanje in vzdrževanje

SLWW

background image

Nameščanje pomnilnikov DIMM

V izdelku je nameščen 128 MB pomnilnik RAM. V izdelek lahko namestite do 256 MB dodatnega

pomnilnika tako, da dodate pomnilniški modul DIMM. Namestite lahko tudi DIMM s pisavo, da bo

izdelek lahko tiskal znake (na primer kitajske pismenke ali črke cirilične pisave).

POZOR:

Elektronske dele lahko poškoduje statična elektrika. Pri rokovanju z elektronskimi deli nosite

antistatični zapestni pašček ali se pogosto dotaknite površine antistatične embalaže in nato odkrite

kovine na izdelku.

Nameščanje pomnilnikov DIMM

1.

Izklopite napravo in nato izključite vse napajalne in vmesniške kable.

2.

Na desni strani naprave odprite pokrov za dostop do pomnilniškega modula DIMM.

3.

Odstranite vratca za dostop do pomnilnika DIMM.

SLWW

Nameščanje pomnilnikov DIMM

129

background image

4.

Za zamenjavo trenutno nameščenega pomnilnika DIMM razprite zapaha na obeh straneh reže za

DIMM, pomnilnik pod kotom dvignite in ga izvlecite.

POZOR:

Elektronske dele lahko poškoduje statična elektrika. Pri rokovanju z elektronskimi deli

nosite antistatični zapestni pašček ali se pogosto dotaknite površine antistatične embalaže in nato

odkrite kovine na izdelku.

5.

Novi pomnilnik DIMM odstranite iz antistatične embalaže in poiščite utor za poravnavo na

spodnjem robu pomnilnika.

130

Poglavje 10 Upravljanje in vzdrževanje

SLWW

background image

6.

DIMM držite za robove in utor na njem poravnajte z izboklino v reži za DIMM pod kotom.

7.

DIMM potiskajte navzdol, dokler ga ne pričvrstita oba zapaha. Pri pravilni namestitvi kovinski

kontakti niso vidni.

OPOMBA:

Če imate pri vstavljanju pomnilnika DIMM težave, poskrbite, da bo utor na dnu

pomnilnika poravnan z izboklino v reži. Če pomnilnika še vedno ne morete vstaviti, preverite, ali

uporabljate pravo vrsto pomnilnika DIMM.

SLWW

Nameščanje pomnilnikov DIMM

131

background image

8.

Znova namestite vratca za dostop do pomnilnika DIMM.

9.

Zaprite vratca za dostop do pomnilnika DIMM.

10.

Znova priključite napajalni kabel in USB-kabel ali omrežni kabel ter nato vklopite napravo.