HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Povezava izdelka v brezžično omrežje prek kabla USB

background image

Povezava izdelka v brezžično omrežje prek kabla USB

Če vaš brezžični usmerjevalnik ne podpira protokola za nastavitev WPS (Wi-Fi Protected Setup),

uporabite to metodo nastavitve izdelka v brezžično omrežje. Nastavitev brezžične povezave je

enostavnejša, če za prenos nastavitev uporabite kabel USB. Ko je nastavitev končana, lahko izključite

kabel USB in uporabite brezžično povezavo.

1.

V pogon CD računalnika vstavite namestitveni CD s programsko opremo.

2.

Sledite navodilom na zaslonu. Ob pozivu izberite možnost Configure your device for a

wireless network (Konfiguriranje naprave za brezžično omrežje). Ob pozivu priključite kabel

USB na izdelek.

POZOR:

Kabla USB ne priključujte, dokler vas k temu ne pozove namestitveni program.

32

Poglavje 4 Uporaba naprave z računalnikom Mac

SLWW

background image

3.

Ko je namestitev končana, natisnite konfiguracijsko stran in na njej preverite, ali ima izdelek ime

SSID.

4.

Natisnite stran v katerem koli programu, da se prepričate, ali je programska oprema pravilno

nameščena.