HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Spreminjanje velikosti dokumentov ali tiskanje na običajno velikost papirja v računalnikih Mac

background image

Spreminjanje velikosti dokumentov ali tiskanje na običajno
velikost papirja v računalnikih Mac

Mac OS X 10.5 in 10.6

Uporabite enega od teh načinov.

1.

V meniju Datoteka kliknite možnost Natisni.

2.

Kliknite gumb Page Setup (Priprava strani).

3.

Izberite izdelek in nato ustrezni nastavitvi za možnosti Paper Size (Velikost
papirja)
in Orientation (Usmerjenost).

1.

V meniju Datoteka kliknite možnost Natisni.

2.

Odprite meni Paper Handling (Ravnanje s papirjem).

3.

Na območju Destination Paper Size (Velikost ciljnega papirja)
kliknite polje Scale to fit paper size (Prilagodi velikosti papirja) in
nato izberite velikost na spustnem seznamu.

SLWW

Osnovni tiskalniški posli v računalniku Mac

37