HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Delovno okolje

background image

Delovno okolje

Tabela C-2

Specifikacije delovnega okolja

Okolje

Priporočljivo

Dovoljeno

Temperatura

17° do 25 °C

15–30 °C

Vlažnost

Od 30 % do 70 % relativne vlažnosti
(RH)

10–80 % RH

Višina

Ni primerno

0–3048 m

202

Dodatek C Specifikacije izdelka

SLWW