HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Podatki, shranjeni v tiskalni kartuši

background image

Podatki, shranjeni v tiskalni kartuši

HP-jeve tiskalne kartuše, ki se uporabljajo za ta izdelek, so opremljene s pomnilniškim čipom, ki vam je

v pomoč pri uporabi izdelka.

Poleg tega pomnilniški čip zbira določene podatke o uporabi izdelka, med katerimi je lahko naslednje:

datum prve namestitve tiskalne kartuše, datum zadnje uporabe tiskalne kartuše, število strani,

natisnjenih s tiskalno kartušo, pokritost strani, uporabljeni načini tiskanja, morebitne napake tiskanja in

model izdelka. Ti podatki so HP-ju v pomoč pri razvoju novih izdelkov, ki bodo ustrezali zahtevam

strank glede tiskanja.

Podatki, ki so zbrani v pomnilniškem čipu tiskalne kartuše, ne vsebujejo podatkov, ki bi lahko

omogočili identifikacijo stranke ali uporabnika kartuše ali izdelka. Vendar pa se lahko stranka odloči,

da ne želi shranjevati podatkov o uporabi na pomnilniškem čipu prek nadzorne plošče.

HP zbere vzorec pomnilniških čipov tiskalnih kartuš, vrnjenih v HP-jev program za brezplačno vračanje

in recikliranje (HP Planet Partners:

www.hp.com/recycle

). Pomnilniški čipi iz tega vzorca se preberejo

in preučijo z namenom izboljšave prihodnjih HP-jevih izdelkov. Do teh podatkov lahko dostopajo tudi

HP-jevi partnerji, ki sodelujejo pri recikliranju tiskalnih kartuš.

Katera koli tretja stranka, ki ima v lasti tiskalno kartušo, lahko morda dostopa do anonimnih podatkov

na pomnilniškem čipu.

SLWW

Podatki, shranjeni v tiskalni kartuši

193