HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - OpenSSL

background image

OpenSSL

Ta izdelek vsebuje programsko opremo, ki jo je razvil OpenSSL Project za uporabo v orodjarni

OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)

TA PROGRAMSKA OPREMA JE POSREDOVANA S STRANI OpenSSL PROJECT TAKŠNA, »KOT JE«,

IN VSE IZRECNE ALI IMPLICIRANE GARANCIJE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA

IMPLICIRANE GARANCIJE PRODAJE IN USTREZNOSTI DOLOČENEMU NAMENU, SE ZAVRAČAJO.

V NOBENEM PRIMERU OpenSSL PROJECT ALI NJEGOVI SODELAVCI NISO ODGOVORNI ZA

MOREBITNO KAKOR KOLI POVZROČENO POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO,

VZORČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJNO NA NABAVO

NADOMESTNIH DOBRIN ALI STORITEV,

IZGUBO UPORABNOSTI, PODATKOV ALI DOBIČKOV ALI PREKINITEV POSLOVANJA) PO NOBENI

TEORIJI ODGOVORNOSTI, POGODBENI, OBJEKTIVNI ALI ODŠKODNINSKI (VKLJUČNO Z

MALOMARNOSTJO IN TUDI SICER), KI BI KAKOR KOLI NASTALA ZARADI UPORABE TE

PROGRAMSKE OPREME, TUDI V PRIMERIH, KO SO OSEBE VEDELE ZA MOŽNOST NASTANKA

TAKŠNE ŠKODE.

Ta izdelek vsebuje programsko opremo za šifriranje avtorja Erica Younga (eay@cryptsoft.com). Ta

izdelek vsebuje programsko opremo avtorja Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com).

SLWW

OpenSSL

197