HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Pridobitev naslova IP

background image

Pridobitev naslova IP

1.

Priključite omrežni kabel na izdelek in v omrežje. Vklopite izdelek.

2.

Počakajte 60 sekund, preden nadaljujete. V tem času omrežje prepozna izdelek in mu dodeli

naslov IP ali ime gostitelja.

3.

Na nadzorni plošči izdelka pritisnite gumb

OK

.

4.

Pritiskajte puščico za desno , da označite meni Poročila, in nato pritisnite gumb

OK

.

5.

Pritiskajte puščico za desno , da označite možnost Poročilo o konfiguraciji, in nato pritisnite

gumb

OK

.

SLWW

Povezava v omrežje v sistemu Windows

47

background image

6.

Poiščite naslov IP na strani samopreskusa/konfiguracije.

Jetdirect Page

HP Color LaserJet

Page 1