HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči

background image

Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči

1.

Pritisnite gumb

OK

na nadzorni plošči, da odprete menije.

2.

Odprite naslednje menije:

Nastavitev omrežja

Konfiguracija TCP/IP

Ročno

3.

Posamezne številke naslova IP spreminjate s puščičnimi gumbi. Za pomik na naslednjo številko

pritisnite gumb

OK

.

SLWW

Povezava v omrežje v sistemu Windows

51