HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja

background image

Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja

OPOMBA:

Te informacije se nanašajo samo na ethernetna omrežja. Ne nanašajo se na brezžična

omrežja.

OPOMBA:

Napačne spremembe nastavitev hitrosti povezave lahko napravi preprečijo komunikacijo

z drugimi omrežnimi napravami. V večini primerov je priporočljivo, da naprava ostane v samodejnem

načinu. Zaradi sprememb se lahko izdelek izklopi in nato znova vklopi. Spremembe izvajajte samo, ko

je naprava v stanju mirovanja.

1.

Pritisnite gumb

OK

na nadzorni plošči, da odprete menije.

2.

Odprite naslednje menije:

Nastavitev omrežja

Hitrost povezave

3.

S smernimi gumbi izberite eno od teh nastavitev.

Automatic (Samodejno)

10T Full (10T polno)

10T Half (10T polovično)

100TX Full (100TX polno)

100TX Half (100TX polovično)

OPOMBA:

Nastavitev se mora ujemati z omrežno napravo, s katero se povezujete (omrežno

zvezdišče, stikalo, prehod, usmerjevalnik ali računalnik).

4.

Pritisnite gumb

OK

. Izdelek se izklopi in znova vklopi.

52

Poglavje 5 Povezava izdelka v sistemu Windows

SLWW