HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Nalaganje na pladenj 1

background image

Razglednica

Kartice

Do 176 g/m

2

2

,

3

Višina svežnja do 5 mm

Stran za tiskanje navzgor,
zgornji rob v zadnjem delu
pladnja

58

Poglavje 6 Papir in tiskalni mediji

SLWW

background image

Tabela 6-3

Pladenj 1 (Se nadaljuje)

Vrsta papirja

Teža

Zmogljivost

1

Usmerjenost papirja

Drugo

Prosojnica za barvno
lasersko tiskanje

4

Nalepke

4

Pisemski papir z glavo

Ovojnica

4

Predhodno potiskan

Predhodno naluknjan

Obarvani

Grobi

Trdi

4

Do 50 listov ali 10 ovojnic

Stran za tiskanje navzgor,
zgornji rob proti izdelku

1

Zmogljivost je odvisna od teže in debeline papirja ter okoljskih razmer.

2

Izdelek podpira do 220 g/m

2

(59 lb) sijajnega navadnega in sijajnega foto papirja ter razglednic.

3

Za samodejno obojestransko tiskanje izdelek podpira papir, težak 60−160 g/m

2

.

4

Ta vrsta papirja ni podprta za samodejno obojestransko tiskanje.

Tabela 6-4

Pladnja 2 in 3

Vrsta medija

Teža

Zmogljivost

1

Usmerjenost papirja

Za vsakdanjo rabo:

Navadni

Lahki

Kopirni

Reciklirani

od 60 do 90 g/m

2

Do 250 listov

Stran za tiskanje navzgor,
zgornji rob v zadnjem delu
pladnja

Za predstavitve:

Mat papir; od srednje
težkega do težkega

Sijajni papir; od srednje
težkega do težkega

Do 163 g/m

2

2

Višina svežnja do 12,5 mm

Stran za tiskanje navzgor,
zgornji rob v zadnjem delu
pladnja

Za brošure:

Mat papir; od srednje
težkega do težkega

Sijajni papir; od srednje
težkega do težkega

Do 163 g/m

2

2

Višina svežnja do 12,5 mm

Stran za tiskanje navzgor,
zgornji rob v zadnjem delu
pladnja

SLWW

Podprte vrste papirja in zmogljivost pladnja

59

background image

Tabela 6-4

Pladnja 2 in 3 (Se nadaljuje)

Vrsta medija

Teža

Zmogljivost

1

Usmerjenost papirja

Foto/za platnice

Mat papir za platnice

Sijajni papir za platnice

Mat foto papir

Sijajni foto papir

Razglednica

Kartice

Do 163 g/m

2

2

Dopisnica: Do 176 g/m

2

2

Višina svežnja do 12,5 mm

Stran za tiskanje navzgor,
zgornji rob v zadnjem delu
pladnja

Drugo

Prosojnica za barvno
lasersko tiskanje

3

Nalepke

3

Pisemski papir z glavo

Ovojnica

3

Predhodno potiskan

Predhodno naluknjan

Obarvani

Grobi

Trdi

3

Do 50 listov ali 10 ovojnic

Stran za tiskanje navzgor,
zgornji rob na zadnjem delu
pladnja ali pa del, kjer je
znamka, na zadnjem delu
pladnja

1

Zmogljivost je odvisna od teže in debeline papirja ter okoljskih razmer.

2

Za samodejno obojestransko tiskanje izdelek podpira papir, težak 60−160 g/m

2

.

3

Ta vrsta papirja ni podprta za samodejno obojestransko tiskanje.

60

Poglavje 6 Papir in tiskalni mediji

SLWW

background image

Nalaganje na pladnje za papir

Nalaganje na pladenj 1

1.

Odprite pladenj 1.

2.

Izvlecite podaljšek pladnja.

3.

Če vstavljate daljše liste papirja, odprite

podaljšek.

4.

Povsem izvlecite vodila za papir (slika 1) in na

pladenj 1 naložite sveženj papirja (slika 2).

Vodila za papir prilagodite velikosti papirja.

OPOMBA:

Položite papir v pladenj 1 tako,

da je stran, na katero želite tiskati, obrnjena

navzgor, njen vrh pa proti napravi.

SLWW

Nalaganje na pladnje za papir

61