HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Razporeditev nadzorne plošče

background image

Vmesniške povezave

1

Omrežna vrata (zgoraj)

2

Vrata USB (spodaj)

6

Poglavje 1 Osnovni podatki o izdelku

SLWW

background image

Mesto serijske številke in številke modela

Nalepka s serijsko številko in številko modela izdelka je na notranji strani sprednjih vrat.

SLWW

Slike izdelka

7

background image

Razporeditev nadzorne plošče

1

Zaslon nadzorne plošče: Na zaslonu so prikazane informacije o izdelku. Z meniji na zaslonu določite nastavitve
izdelka.

2

Gumb s puščico nazaj : Uporabite ta gumb za naslednja dejanja:

Zapiranje menijev na nadzorni plošči.

Pomik nazaj v prejšnji meni na seznamu podmenijev.

Pomik nazaj na prejšnji element menija na seznamu podmenijev (brez shranjevanja sprememb za element menija).

3

Gumb s puščico v levo : S tem gumbom se lahko pomikate po menijih ali zmanjšujete vrednost na zaslonu.

4

Gumb

OK

: Pritisnite gumb

OK

za naslednja dejanja:

Odpiranje menijev na nadzorni plošči.

Odpiranje podmenija, ki je prikazan na zaslonu nadzorne plošče.

Izbiranje elementa menija.

Odpravljanje nekaterih napak.

Začetek tiskalnega posla po prikazu poziva na nadzorni plošči (na primer ko se na zaslonu nadzorne plošče
prikaže sporočilo Za nadaljevanje pritisnite [OK]).

5

Gumb s puščico v desno : S tem gumbom se lahko pomikate po menijih ali zvišujete vrednost na zaslonu.

6

Gumb Prekliči : Ta gumb pritisnite za preklic tiskalnega posla, če utripa opozorilna lučka, ali za izhod iz menijev na
nadzorni plošči.

7

Lučka V pripravljenosti (zelena): Lučka V pripravljenosti sveti, ko je izdelek pripravljen za tiskanje, in utripa, ko izdelek
prejema podatke o tiskanju in ko je v načinu mirovanja.

8

Lučka Pozor (rumena): Lučka Pozor utripa, ko naprava zahteva pozornost uporabnika.

8

Poglavje 1 Osnovni podatki o izdelku

SLWW