HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Vrste sporočil na nadzorni plošči

background image

Vrste sporočil na nadzorni plošči

Sporočila na nadzorni plošči označujejo trenutno stanje izdelka in situacije, v katerih je potrebno

posredovanje.

Opozorila in opozorilna sporočila se prikažejo začasno in morda boste morali sporočilo potrditi s

pritiskom gumba

OK

za obnovitev tiskanja oziroma s pritiskom gumba Prekliči za preklic opravila.

Ob nekaterih opozorilih se opravilo morda ne bo natisnilo ali pa bo kakovost tiskanja slabša. Če je

opozorilo ali opozorilno sporočilo povezano s tiskanjem in je vklopljena funkcija samodejnega

nadaljevanja, bo tiskalnik poskušal nadaljevati s tiskanjem opravila po 10-sekundnem prikazu

opozorila brez potrditve.

Sporočila o kritičnih napakah lahko označujejo nekakšno okvaro. Težavo lahko mogoče rešite tako, da

izklopite in vklopite napajanje. Če kritične napake ne uspete odpraviti, boste napravo morda morali

odpeljati na servis.