HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Cijan skoraj povsem prazna

background image

Cijan skoraj povsem prazna

Opis

Tiskalni kartuši se je iztekla življenjska doba. Uporabnik lahko pri tem izdelku nastavi možnost "S

pozivom me opozori čez 100, 200 ali 300 strani ali nikoli". Možnost je dodana za priročnejšo

uporabo in ni zagotovilo, da bodo te strani natisnjene z ustrezno kakovostjo.

Priporočeni ukrep

HP priporoča, da na tej točki zamenjate tiskalno kartušo, s čimer boste zagotovili optimalno kakovost

tiskanja. Tiskanje lahko nadaljujete, dokler ne opazite zmanjšanja kakovosti tiskanja. Dejanska

življenjska doba kartuše se lahko razlikuje.

Ko je HP-jevega potrošnega materiala samo še zelo malo, preneha veljati HP-jeva garancija za zaščito

tega potrošnega materiala. V HP-jevi izjavi o garanciji tiskalnih kartuš vse napake tiskanja ali kartuš, ki

nastanejo pri uporabi HP-jevega potrošnega materiala v načinu nadaljevanja, ko je raven potrošnega

materiala zelo nizka, ne veljajo kot napake v materialu ali njegovi izdelavi.

SLWW

Razlaga sporočil na nadzorni plošči

145