HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Odpravljanje zastojev v pladnju 1

background image

drugega paketa.

3.

Uporabljajte papir, na katerega se še ni tiskalo ali kopiralo.

4.

Poskrbite, da pladenj ni prenapolnjen. Če je, z njega odstranite cel sveženj papirja, tega

poravnajte in nato nekaj papirja naložite nazaj na pladenj.

SLWW

Papir se ne podaja pravilno ali se zagozdi

155

background image

5.

Preverite, ali sta vodili za papir na pladnju pravilno nastavljeni za uporabljeno velikost papirja.

Vodili nastavite tako, da se svežnja papirja rahlo dotikata in ga ne upogibata.

6.

Preverite, ali je pladenj do konca vstavljen v izdelek.

7.

Če tiskate na težki, vtisnjeni ali preluknjani papir, uporabite funkcijo ročnega podajanja in

podajajte po en list naenkrat.

156

Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW

background image

Odpravljanje zastojev

Mesta zastojev

S pomočjo te slike poiščite mesta zastojev.

3

4

1

izhodni pladenj

2

pladenj 1

3

pladenj 2

4

Razvijalna enota

5

Mesto dostopa do zastoja na pladnju 2

SLWW

Odpravljanje zastojev

157

background image

Odpravljanje zastojev v pladnju 1

1.

Izvlecite zagozdeni list iz pladnja 1.

OPOMBA:

Če se list trga, poskrbite, da

bodo pred nadaljevanjem tiskanja vsi delci

odstranjeni.

2.

Izvlecite pladenj 2 in ga položite na ravno

površino.

3.

Premaknite pladenj za dostop do zastoja v

spodnji položaj.

158

Poglavje 11 Odpravljanje težav

SLWW

background image

4.

Izvlecite zagozdeni list.

5.

Potisnite pladenj za dostop do zastoja

navzgor, da ga zaprete, in znova namestite

pladenj 2.

OPOMBA:

Zaprite pladenj tako, da ga

potisnete na sredi ali enakomerno na obeh

straneh. Ne potiskajte ga samo z ene strani.