HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Po premiku brezžičnega usmerjevalnika ali izdelka na drugo mesto brezžična povezava ne deluje

background image

Po premiku brezžičnega usmerjevalnika ali izdelka na drugo
mesto brezžična povezava ne deluje

Preverite, ali je usmerjevalnik ali izdelek povezan v isto omrežje kot računalnik.

1.

Odprite meni Poročila in izberite element Poročilo o konfiguraciji za tiskanje poročila.

2.

Primerjajte SSID na poročilu o konfiguraciji in SSID v konfiguraciji tiskalnika v računalniku.

3.

Če SSID-a nista enaka, napravi nista povezani v isto omrežje. Znova konfigurirajte nastavitev

brezžične povezave izdelka.

SLWW

Odpravljanje težav z brezžičnim omrežjem

179