HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Po končani konfiguraciji brezžične povezave izdelek ne tiska

background image

Po končani konfiguraciji brezžične povezave izdelek ne tiska

1.

Preverite, ali je izdelek vklopljen in v stanju pripravljenosti.

2.

Preverite, ali je izdelek povezan v ustrezno brezžično omrežje.

3.

Preverite, ali brezžično omrežje deluje pravilno.

a. Odprite meni Omrežna konfiguracija in nato element Meni Brezžična povezava.

b. Izberite element Preskus omrežja, da preskusite brezžično omrežje. Izdelek natisne

poročilo z rezultati.

4.

Preverite, ali so izbrana ustrezna vrata in izdelek.

a. V računalniku na seznamu tiskalnikov z desnim gumbom miške kliknite Properties

(Lastnosti) in nato odprite zavihek Vrata.

b. Preverite, ali je potrjeno polje poleg možnosti Navidezna tiskalniška vrata za USB.

5.

Preverite, ali računalnik deluje pravilno. Po potrebi znova zaženite računalnik.