HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Na brezžični izdelek ni mogoče povezati več računalnikov

background image

Na brezžični izdelek ni mogoče povezati več računalnikov

1.

Zagotovite, da so ostali računalniki v brezžičnem dosegu in da signala ne blokira nobena ovira.

Pri večini omrežij je brezžični doseg do 30 m od brezžične dostopovne točke.

2.

Preverite, ali je izdelek vklopljen in v stanju pripravljenosti.

3.

Izklopite morebitne požarne zidove drugih proizvajalcev.

4.

Preverite, ali brezžično omrežje deluje pravilno.

a. Na nadzorni plošči izdelka odprite meni Omrežna konfiguracija in nato element Meni

Brezžična povezava.

b. Izberite element Preskus omrežja, da preskusite brezžično omrežje. Izdelek natisne

poročilo z rezultati.

5.

Preverite, ali so izbrana ustrezna vrata in izdelek.

a. V računalniku na seznamu tiskalnikov z desnim gumbom miške kliknite Properties

(Lastnosti) in nato odprite zavihek Vrata.

b. Kliknite gumb Konfiguriranje vrat, da preverite, ali je ta naslov IP enak naslovu IP na

poročilu Zaženi test omrežja.

6.

Preverite, ali računalnik deluje pravilno. Po potrebi znova zaženite računalnik.