HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Meni Poročila

background image

Meni Poročila

Element menija

Opis

Struktura menija

Natisne načrt menija na nadzorni plošči. Navedene so aktivne nastavitve za posamezni
meni.

Poročilo o konfiguraciji

Natisne se seznam vseh nastavitev naprave. Če je naprava povezana v omrežje, vključuje
tudi osnovne podatke o omrežju.

Stanje potrošnega materiala

Natisne stanje za vsako tiskalno kartušo, vključno z naslednjimi informacijami:

Odstotek predvidene preostale življenjske dobe kartuše

Približno število preostalih strani

Številke delov za HP-jeve tiskalne kartuše

Število natisnjenih strani

Informacije o naročanju novih HP-jevih tiskalnih kartuš in o recikliranju rabljenih HP-
jevih tiskalnih kartuš

Povzetek omrežnih nastavitev

Natisne seznam vseh omrežnih nastavitev naprave.

Stran o uporabi

Natisne stran s seznamom zagozdenih ali napačno pobranih strani v izdelku, številom
enobarvnih (črno-belih) in barvnih strani ter skupnim številom strani.

Seznam pisav PCL

Natisne seznam vseh nameščenih pisav PCL.

Seznam pisav PS

Natisne seznam vseh nameščenih pisav PostScript (PS).

Seznam pisav PCL6

Natisne seznam vseh nameščenih pisav PCL6.

Dnevnik uporabe barv

Natisne poročilo, na katerem so prikazani uporabniško ime, ime aplikacije in informacije o
uporabi barve pri posameznem opravilu.

Servisna stran

Natisne servisno poročilo.

Diagnostična stran

Natisne kalibracijsko stran in diagnostično stran za barve.

Stran kakovosti tiskanja

Natisne stran za odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja.

SLWW

Meni Poročila

11