HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Meni Nastavitev sistema

background image

Meni Nastavitev sistema

Elementi, ki so v naslednji tabeli označeni z zvezdico (*), so privzete tovarniške nastavitve.

Element menija

Element
podmenija

Element
podmenija

Element
podmenija

Opis

Jezik

Izberite

jezik

za

sporočila na zaslonu nadzorne

plošče in poročila o napravi.

Nastavitev
papirja

Privzeta velikost
papirja

Letter

A4

Legal

Izberite velikost za tiskanje notranjih poročil ali
kateregakoli tiskalnega opravila, ki ne
opredeljuje velikosti.

Privzeta vrsta
papirja

Prikaže se seznam
razpoložljivih vrst
papirja.

Izberite vrsto papirja za tiskanje notranjih
poročil ali tiskalnih opravil, za katere ni
nastavljena vrsta papirja.

Pladenj 1

Vrsta papirja

Velikost papirja

S seznama razpoložljivih velikosti in vrst izberite
privzeto velikost in vrsto za pladenj 1.

Pladenj 2

Vrsta papirja

Velikost papirja

S seznama razpoložljivih velikosti in vrst izberite
privzeto velikost in vrsto za pladenj 2.

Dejanje, ko
zmanjka papirja

Čakaj v
neskončnost
*

Prekliči

Preglasitev

Izberite

način odziva naprave, ko tiskalno

opravilo zahteva velikost ali vrsto, ki ni na voljo,
ali ko je določeni pladenj prazen.

Izberite možnost Čakaj v neskončnost, da
izdelek počaka, dokler ne naložite pravega
papirja in pritisnete

OK

. To je privzeta

nastavitev.

Izberite možnost Preglasitev, če želite po
določeni zakasnitvi tiskati na drugačno velikost
ali vrsto medija.

Izberite možnost Prekliči za samodejni preklic
tiskanja po določeni zakasnitvi.

Če izberete možnost Pre

glasitev ali možnost

Prekliči , vas nadzorna plošča pozove, da
določite število sekund za zakasnitev. Z gumbi
s puščicami povečate ali zmanjšate čas
zakasnitve.

Kakovost
tiskanja

Umerjanje barv

Po vklopu

Umeri zdaj

Po vklopu: Izberite, kako hitro po vklopu naj
naprava začne s postopkom umerjanja. Privzeta
nastavitev je 15 minut.

Umeri zdaj: Naprava takoj začne
s postopkom umerjanja. Če je v teku posel,
naprava začne postopek umerjanja po
dokončanem poslu. Če se prikaže sporočilo o
napaki, morate najprej izbrisati napako.

SLWW

Meni Nastavitev sistema

13

background image

Element menija

Element
podmenija

Element
podmenija

Element
podmenija

Opis

Prilagoditev
poravnave

Natisni testno
stran

S tem menijem premaknete rob za postavitev
slike na sredino strani od zgoraj navzdol in od
leve proti desni. Preden prilagodite te vrednosti,
natisnite testno stran. Omogoča ogled vodil za
poravnavo papirja v smereh X in Y; tako lahko
ugotovite, kakšne prilagoditve so potrebne.

Prilagodite
pladenj <X>

Premik X1

Premik X2

Premik Y

Z nastavitvijo Premik X1 poravnate sliko na
sredino od leve proti desni za enostranske
dokumente ali za drugo stran obojestranskega
dokumenta.

Z nastavitvijo Premik X2 poravnate sliko na
sredino od leve proti desni za prvo stran
obojestranskega dokumenta.

Z nastavitvijo Premik Y poravnate sliko na
sredino od zgoraj navzdol.

Nastavitve
porabe energije

Zakasnitev
mirovanja

15 minut*

30 minut

1 ura

2 uri

Izklopljeno

1 minuta

Nastavi

čas nedejavnosti naprave, preden vstopi

v način mirovanja. Izdelek se samodejno
preklopi iz načina mirovanja, ko pošljete tiskalni
posel ali pritisnete gumb na nadzorni plošči.

OPOMBA:

Privzeta vrednost možnosti

Zakasnitev mirovanja je 15 minut.

Samodejna
zaustavitev

Zakasnitev
zaustavitve

30 minut*

1 ura

2 uri

4 ure

8 ur

24 ur

Nikoli

Nastavite, čez koliko časa naj se izdelek
samodejno izklopi.

OPOMBA:

Privzeta vrednost možnosti

Zakasnitev zaustavitve je 30 minut.

Dogodki bujenja Posel z USB-ja

Posel v
lokalnem
omrežju

Posel v
brezžičnem
omrežju

Ob pritisku
gumba

Za vsako vrsto naslednjih poslov in dejanj
izberite, ali naj se izdelek prebudi, ko jih
prejme.

Pri vseh možnostih je privzeta vrednost Da.

14

Poglavje 2 Meniji na nadzorni plošči

SLWW

background image

Element menija

Element
podmenija

Element
podmenija

Element
podmenija

Opis

Kontrast zaslona Srednje*

Temneje

Najtemneje

Najsvetleje

Svetleje

Izberite

raven

kontrasta

zaslona.

Nastavitve
potrošnega
materiala

Črna kartuša

Nastavitev zelo
nizke ravni

Pozovi*

Nadaljuj

Ustavi

Nastavite, kako naj se izdelek vede, ko črna
tiskalna kartuša doseže prag, ko je skoraj
povsem prazna.

Pozovi: Izdelek ustavi tiskanje in vas
pozove, da zamenjate tiskalno kartušo.
Poziv lahko potrdite in nadaljujete
s tiskanjem. Uporabnik lahko pri tem
izdelku nastavi možnost "S pozivom me
opozori čez 100, 200 ali 300 strani ali
nikoli". Možnost je dodana za priročnejšo
uporabo in ni zagotovilo, da bodo te strani
natisnjene z ustrezno kakovostjo.

Nadaljuj: Izdelek vas opozori, da je
tiskalna kartuša skoraj povsem prazna,
vendar nadaljuje s tiskanjem.

Ustavi: Izdelek ustavi tiskanje, dokler ne
zamenjate tiskalne kartuše.

Prag za nizko
raven

Vnos odstotka

S puščičnima gumboma povečajte ali
pomanjšajte odstotek predvidene življenjske
dobe kartuše, pri katerem naj se na izdelku
prikaže opozorilo, da je kartuša skoraj prazna.

Privzeta vrednost za črno kartušo, priloženo
izdelku, je 24 %. Privzeta vrednost za
nadomestno standardno črno kartušo, priloženo
izdelku, je 13 %. Če je nameščena črna tiskalna
kartuša visoke zmogljivosti, je privzeta vrednost
7 %.

Privzete vrednosti so načrtovane tako, da lahko
kartuše uporabljate še približno dva tedna,
preden se preveč izpraznijo.

SLWW

Meni Nastavitev sistema

15

background image

Element menija

Element
podmenija

Element
podmenija

Element
podmenija

Opis

Barvne kartuše

Nastavitev zelo
nizke ravni

Ustavi

Pozovi*

Nadaljuj

Natisni samo s
črno

Nastavite, kako naj se izdelek vede, ko katera
od barvnih kartuš doseže prag, ko je skoraj
povsem prazna.

Pozovi: Izdelek ustavi tiskanje in vas
pozove, da zamenjate tiskalno kartušo.
Poziv lahko potrdite in nadaljujete
s tiskanjem. Uporabnik lahko pri tem
izdelku nastavi možnost "S pozivom me
opozori čez 100, 200 ali 300 strani ali
nikoli". Možnost je dodana za priročnejšo
uporabo in ni zagotovilo, da bodo te strani
natisnjene z ustrezno kakovostjo.

Nadaljuj: Izdelek vas opozori, da je
tiskalna kartuša skoraj povsem prazna,
vendar nadaljuje s tiskanjem.

Natisni samo s črno: Izdelek je
uporabnik konfiguriral tako, da takrat, ko je
raven barvnega potrošnega materiala zelo
nizka, tiska samo s črno tiskalno kartušo.
Morda je z barvnim potrošnim materialom
še vedno mogoče tiskati natise zadovoljive
kakovosti. Za barvno tiskanje zamenjajte
barvni potrošni material ali znova
konfigurirajte izdelek.

Ko zamenjate kartušo, ki je dosegla prag,
ko je skoraj povsem prazna, izdelek
samodejno nadaljuje z barvnim tiskanjem.

Ustavi: Izdelek ustavi tiskanje, dokler ne
zamenjate tiskalne kartuše.

Prag za nizko
raven

Cijan

Škrlatna

Rumena

Vnos odstotka

S puščičnima gumboma povečajte ali
pomanjšajte odstotek predvidene življenjske
dobe kartuše, pri katerem naj se na izdelku
prikaže opozorilo, da je kartuša skoraj prazna.

Privzeta vrednost za barvne tiskalne kartuše,
priložene izdelku, je 16 %. Privzeta vrednost za
nadomestne barvne tiskalne kartuše je 7 %.

Privzete vrednosti so načrtovane tako, da lahko
kartuše uporabljate še približno dva tedna,
preden se preveč izpraznijo.

16

Poglavje 2 Meniji na nadzorni plošči

SLWW

background image

Element menija

Element
podmenija

Element
podmenija

Element
podmenija

Opis

Shranjevanje
podatkov
o uporabi

Za potrošni
material
*

Ne za potrošni
material

Izdelek podatke o porabi tiskalnih kartuš
samodejno shranjuje v notranji pomnilnik. Shrani
jih lahko tudi na pomnilniška vezja v tiskalnih
kartušah. Če želite podatke shraniti samo
v pomnilnik izdelka, izberite možnost Ne za
potrošni material
.

Z informacijami, shranjenimi na pomnilniška
vezja v kartušah, si HP pomaga pri oblikovanju
novih izdelkov in izpolnjevanju tiskalniških
potreb svojih strank. HP zbere vzorec
pomnilniških vezij tiskalnih kartuš, vrnjenih
v HP-jev program za brezplačno vračanje in
recikliranje. Pomnilniška vezja iz tega vzorca se
preberejo in preučijo z namenom izboljšave
prihodnjih HP-jevih izdelkov.

Podatki, ki se zberejo na pomnilniškem vezju
tiskalne kartuše, ne vsebujejo podatkov,
s katerimi je mogoče identificirati stranko ali
uporabnika tiskalne kartuše ali njegov izdelek.

Pisava Courier

Običajno*

Temna

Izberite

različico pisave Courier.

SLWW

Meni Nastavitev sistema

17