HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Meni Nastavitev omrežja

background image

Meni Nastavitev omrežja

V tem meniju določite nastavitve za omrežno konfiguracijo. Elementi, ki so označeni z zvezdico (*), so

privzete tovarniške nastavitve.

Element menija

Element podmenija

Opis

Meni Brezžična povezava (samo
brezžični izdelki)

OPOMBA:

Ta meni lahko odprete

tudi tako, da pritisnete gumb
Brezžična povezava na sprednji strani
izdelka.

Wi-Fi Direct

Za ime izdelka za neposredni brezžični dostop, tako da je
do njega mogoče dostopati iz drugih brezžičnih naprav,
ki podpirajo protokol Wi-Fi Direct.

Nastavitev s protokolom WPS

Če brezžični usmerjevalnik podpira to funkcijo, jo
uporabite za nastavitev izdelka v brezžično omrežje. To je
najpreprostejši način.

Preskus omrežja

Preskusi brezžično omrežje in natisne poročilo z rezultati.

Vklop/izklop brezžične
povezave

Omogočanje ali onemogočanje funkcije brezžičnega
omrežja.

Konfiguracija TCP/IP

Samodejno*

Ročno

Izberite Samodejno za samodejno konfiguracijo vseh
nastavitev TCP/IP.

Izberite Ročno za ročno konfiguracijo naslova IP, maske
podmrežja in privzetega prehoda.

Samodejni prehod

Vklopljeno*

Izklopljeno

Omogoči ali onemogoči uporabo standardnega
omrežnega kabla 10/100, če je izdelek povezan
neposredno na računalnik.

Omrežne storitve

IPv4

IPv6

Omogočite ali onemogočite protokola IPv4 in IPv6.
Privzeto sta omogočena oba protokola.

Pokaži naslov IP

Ne

Da*

Ne: Naslov IP izdelka ne bo prikazan na zaslonu
nadzorne plošče.

Da: Naslov IP izdelka bo prikazan na zaslonu nadzorne
plošče.

Hitrost povezave

Samodejno*

10T Polno

10T Polovično

100TX Polno

100TX Polovično

Po potrebi hitrost povezave nastavi ročno.

Po nastavitvi hitrosti povezave, se naprava samodejno
ponovno zažene.

Uveljavljanje protokola HTTPS

Ne*

Da

Za nastavitev, da izdelek komunicira samo s spletnimi
mesti s protokolom HTTPS (Hypertext Transfer Protocol
Secure).

Obnovi privzete nastavitve

Obnovitev nastavitev za omrežno konfiguracijo na
privzete vrednosti.

SLWW

Meni Nastavitev omrežja

19

background image

20

Poglavje 2 Meniji na nadzorni plošči

SLWW