Pomoč HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series

background image

LASERJET PRO 300 COLOR

LASERJET PRO 400 COLOR

Uporabniški priročnik

M351

M451

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 color M351 in
HP LaserJet Pro 400 color M451

Uporabniški priročnik

background image

Avtorske pravice in licenca

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje

ali prevajanje dokumenta brez

predhodnega pisnega dovoljenja, razen v

primerih, ki jih dovoljujejo zakoni o

avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP

so navedene v garancijskih izjavah, ki so

priložene izdelkom in storitvam. Informacij

na tem mestu ni mogoče razlagati kot

dodatne garancije. HP ni odgovoren za

tehnične ali uredniške napake ali izpuste v

tem dokumentu.

Edition 1, 10/2014

Številka dela: CE955-91008

Zaščitne znamke

Adobe

®

, Acrobat

®

in PostScript

®

so

blagovne znamke podjetja Adobe Systems

Incorporated.

Intel® Core™ je blagovna znamka Intel

Corporation v ZDA in drugih državah/

regijah.

Java™ je blagovna znamka podjetja Sun

Microsystems, Inc, registrirana v ZDA.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP in

Windows Vista® so v ZDA zaščitene

blagovne znamke podjetja Microsoft

Corporation.

UNIX

®

je registrirana blagovna znamka

podjetja Open Group.

ENERGY STAR in oznaka ENERGY STAR sta

znamki, registrirani v ZDA.

background image

Dogovorjene oznake v priročniku

NASVET:

Nasveti vsebujejo koristne namige in bližnjice.

OPOMBA:

Opombe vsebujejo pomembne informacije za pojasnitev pojmov ali izvedbo opravil.

POZOR:

Svarila označujejo postopke, z izvajanjem katerih preprečite izgubo podatkov in poškodbo

naprave.

OPOZORILO!

Opozorila označujejo postopke, z izvajanjem katerih preprečite telesne poškodbe,

izgubo pomembnih podatkov in hudo poškodbo naprave.

SLWW

iii

background image

iv

Dogovorjene oznake v priročniku

SLWW

background image

Kazalo

1 Osnovni podatki o izdelku ................................................................................................ 1

Primerjava naprav .................................................................................................................... 2
Okoljske funkcije ..................................................................................................................... 4
Funkcije za osebe s posebnimi potrebami ................................................................................... 4
Slike izdelka ............................................................................................................................ 5

Pogled od spredaj ..................................................................................................... 5
Zadnji del tiskalnika .................................................................................................. 6
Vmesniške povezave ................................................................................................. 6
Mesto serijske številke in številke modela ...................................................................... 7
Razporeditev nadzorne plošče .................................................................................... 8

2 Meniji na nadzorni plošči .................................................................................................. 9

Meni HP-jeve spletne storitve ................................................................................................... 10
Meni Poročila ........................................................................................................................ 11
Meni Hitri obrazci .................................................................................................................. 12
Meni Nastavitev sistema ......................................................................................................... 13
Meni Storitev ......................................................................................................................... 18
Meni Nastavitev omrežja ........................................................................................................ 19

3 Programska oprema za program Windows .................................................................... 21

Podprti operacijski sistemi in gonilniki tiskalnikov za sistem Windows ........................................... 22
Izbira ustreznega gonilnika tiskalnika za OS Windows .............................................................. 22

HP Universal Printer Driver (HP-jev univerzalni gonilnik tiskalnika – UPD ......................... 24

Načini namestitve gonilnika UPD ............................................................... 24

Spreminjanje nastavitev tiskalniškega posla v sistemu Windows ................................................... 25

Prednost pri nastavitvah tiskanja ............................................................................... 25
Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema zaprta ... 25
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................................ 26
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ........................................................... 26

Odstranjevanje gonilnika tiskalnika iz sistema Windows ............................................................. 27
Podprti pripomočki za program Windows ................................................................................. 28

SLWW

v

background image

Druge komponente in pripomočki za OS Windows ..................................................... 28

Programska oprema za druge operacijske sisteme ..................................................................... 28

4 Uporaba naprave z računalnikom Mac ........................................................................... 29

Programska oprema za računalnik Mac .................................................................................... 30

Podprti operacijski sistemi in gonilniki tiskalnika za računalnike Mac ............................ 30
Nameščanje programske opreme v operacijskih sistemih Mac ...................................... 30

Namestitev programske opreme za računalnike Mac, ki so neposredno
povezani z izdelkom ................................................................................ 30
Namestitev programske opreme za računalnike Mac v ožičenem omrežju ...... 31

Konfiguracija naslova IP ............................................................. 31
Namestitev programske opreme .................................................. 31

Namestitev programske opreme za računalnike Mac v brezžičnem omrežju . . . 31

Povezava izdelka v brezžično omrežje s protokolom WPS prek
menijev na nadzorni plošči ......................................................... 32
Povezava izdelka v brezžično omrežje prek kabla USB ................. 32

Odstranjevanje gonilnika tiskalnika iz sistemov Mac ................................................... 33
Prioriteta pri nastavitvah tiskanja za računalnike Mac .................................................. 33
Spreminjanje nastavitev gonilnika tiskalnika za računalnike Mac .................................. 33

Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska
oprema zaprta ......................................................................................... 33
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................. 34
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ............................................ 34

Programska oprema za računalnike Mac ................................................................... 34

HP Utility za računalnike Mac .................................................................... 34

Odpiranje pripomočka HP Utility ................................................. 34
Funkcije pripomočka HP Utility .................................................... 34

Podprti pripomočki za računalnike Mac ...................................................... 35

HP-jev vgrajeni spletni strežnik .................................................... 35
HP ePrint .................................................................................. 35
AirPrint .................................................................................... 35

Osnovni tiskalniški posli v računalniku Mac ............................................................................... 37

Preklic tiskalnega opravila z računalnikom Mac .......................................................... 37
Spreminjanje velikosti in vrste papirja v operacijskem sistemu Mac ............................... 37
Spreminjanje velikosti dokumentov ali tiskanje na običajno velikost papirja v
računalnikih Mac .................................................................................................... 37
Ustvarjanje in uporaba prednastavitev za tiskanje v računalnikih Mac ........................... 38
Tiskanje platnic z računalniki Mac ............................................................................ 38
Uporaba vodnih žigov v računalnikih Mac ................................................................. 38
Tiskanje več strani na en list papirja z računalnikom Mac ............................................ 39
Tiskanje na obe strani lista (obojestransko) z računalniki Mac ...................................... 39

vi

SLWW

background image

Nastavitev možnosti barv v računalniku Mac .............................................................. 40

Uporaba funkcije AirPrint ........................................................................................................ 42
Odpravljanje težav v računalnikih Mac .................................................................................... 43

5 Povezava izdelka v sistemu Windows ............................................................................ 45

Izjava o skupni rabi tiskalnika ................................................................................................. 46
Povezava s kablom USB ......................................................................................................... 46

Namestitev s CD-ja .................................................................................................. 46

Povezava v omrežje v sistemu Windows ................................................................................... 47

Podprti omrežni protokoli ......................................................................................... 47
Namestitev izdelka v žično omrežje v sistemu Windows .............................................. 47

Pridobitev naslova IP ................................................................................ 47
Namestitev programske opreme ................................................................. 48

Namestitev izdelka v brezžično omrežje v sistemu Windows (samo brezžični modeli) ..... 48

Provezava izdelka v brezžično omrežje s protokolom WPS ........................... 49
Povezava izdelka v brezžično omrežje s protokolom WPS prek menijev na
nadzorni plošči ........................................................................................ 49
Povezava izdelka v brezžično omrežje prek kabla USB ................................ 49
Namestitev programske opreme za brezžični izdelek, ki je povezan v
omrežje .................................................................................................. 50

Konfiguriranje nastavitev omrežja IP v sistemu Windows .............................................. 51

Ogled in spreminjanje omrežnih nastavitev ................................................. 51
Nastavitev ali spreminjanje gesla izdelka .................................................... 51
Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči ................... 51
Nastavitve hitrosti povezave in obojestranskega tiskanja ............................... 52

6 Papir in tiskalni mediji .................................................................................................... 53

Razumevanje uporabe papirja ................................................................................................. 54
Spreminjanje gonilnika tiskalnika v sistemu Windows, tako da se ujema z vrsto in velikostjo
papirja ................................................................................................................................. 55
Podprte velikosti papirja ......................................................................................................... 56
Podprte vrste papirja in zmogljivost pladnja .............................................................................. 58
Nalaganje na pladnje za papir ............................................................................................... 61

Nalaganje na pladenj 1 .......................................................................................... 61
Nalaganje pladnja 2 ali dodatnega pladnja 3 ........................................................... 62

Konfiguracija pladnjev ........................................................................................................... 64

7 Tiskalne kartuše ............................................................................................................. 65

Podatki o tiskalni kartuši .......................................................................................................... 66
Slike potrošnega materiala ...................................................................................................... 67

Slike tiskalne kartuše ................................................................................................ 67

SLWW

vii

background image

Upravljanje tiskalnih kartuš ...................................................................................................... 68

Spremenite nastavitve za tiskalne kartuše ................................................................... 68

Tiskanje, ko se tiskalni kartuši izteče predvidena življenjska doba .................. 68
Omogočanje in onemogočanje nastavitev Pri zelo nizki na nadzorni plošči .... 68
Tiskanje v načinu EconoMode ................................................................... 69

Shranjevanje in recikliranje potrošnega materiala ....................................................... 69

Recikliranje potrošnega materiala .............................................................. 69
Shranjevanje tiskalnih kartuš ...................................................................... 69
Politika družbe HP za tiskalne kartuše drugih proizvajalcev ........................... 69

HP-jevo spletno mesto za preprečevanje ponarejanja .................................................. 70

Navodila za zamenjavo ......................................................................................................... 71

Menjava tiskalnih kartuš ........................................................................................... 71

Odpravljanje težav s potrošnim materialom .............................................................................. 75

Preverite tiskalne kartuše .......................................................................................... 75

Tiskanje strani s stanjem potrošnega materiala ............................................. 75
Razlaga strani kakovosti tiskanja ................................................................ 77
Preverjanje, ali je tiskalna kartuša poškodovana .......................................... 77
Ponavljajoče se napake ............................................................................ 78

Razlaga sporočil za potrošni material na nadzorni plošči ............................................ 79

10.XXXX Napaka potrošnega materiala ..................................................... 79
Cijan kartuša skoraj prazna ...................................................................... 79
Cijan skoraj povsem prazna ...................................................................... 79
Cijan v napačnem položaju ...................................................................... 80
Črna kartuša skoraj prazna ....................................................................... 80
Črna skoraj povsem prazna ...................................................................... 80
Črna v napačnem položaju ....................................................................... 80
Namestite <barva> kartušo ....................................................................... 81
Nameščen je originalen HP-jev potrošni material .......................................... 81
Nameščena rabljena <barva> Za nadaljevanje pritisnite [OK] ...................... 81
Napačen potrošni material ........................................................................ 81
Nepodprta <barva> Za nadaljevanje pritisnite [OK] .................................... 81
Nezdružljiva <barva> .............................................................................. 82
Odstranite transportne zaklepe s kartuš ....................................................... 82
Odstranite transportni zaklep s <barva> kartuše .......................................... 82
Potrošnega materiala je skoraj zmanjkalo ................................................... 82
Rumena kartuša skoraj prazna ................................................................... 83
Rumena skoraj povsem prazna .................................................................. 83
Rumena v napačnem položaju ................................................................... 83
Škrlatna kartuša skoraj prazna ................................................................... 83
Škrlatna skoraj povsem prazna .................................................................. 84
Škrlatna v napačnem položaju ................................................................... 84

viii

SLWW

background image

V uporabi je rabljen potrošni material ......................................................... 84
V uporabi rabljena <barva> ...................................................................... 84
Zamenjajte <barva> ................................................................................. 85

8 Tiskalna opravila ............................................................................................................ 87

Preklic tiskalnega opravila ....................................................................................................... 88
Osnovna opravila tiskanja v operacijskem sistemu Windows ....................................................... 89

Odpiranje gonilnika tiskalnika v operacijskem sistemu Windows .................................. 89
Kje poiskati pomoč za vse možnosti tiskanja v operacijskem sistemu Windows ............... 90
Spreminjanje števila kopij natisov v operacijskem sistemu Windows .............................. 90
Shranjevanje nastavitev tiskanja po meri za vnovično uporabo v operacijskem sistemu
Windows ............................................................................................................... 90

Uporaba tiskalne bližnjice v operacijskem sistemu Windows ......................... 90
Ustvarjanje tiskalnih bližnjic ...................................................................... 92

Izboljšanje kakovosti tiskanja v operacijskem sistemu Windows .................................... 94

Izbira velikosti strani v operacijskem sistemu Windows ................................. 94
Izbira velikosti strani po meri v operacijskem sistemu Windows ..................... 94
Izbira vrste papirja v operacijskem sistemu Windows ................................... 95
Izbira pladnja za papir v operacijskem sistemu Windows ............................. 95

Tiskanje na obe strani (obojestransko) v operacijskem sistemu Windows ........................ 95

Ročno obojestransko tiskanje v operacijskem sistemu Windows ..................... 95
Samodejno tiskanje na obe strani v operacijskem sistemu Windows ............... 97

Tiskanje več strani na en list v operacijskem sistemu Windows ...................................... 98
Izbira usmerjenosti strani v operacijskem sistemu Windows ........................................ 100
Nastavitev barvnih možnosti v operacijskem sistemu Windows ................................... 101

Uporaba funkcije HP ePrint ................................................................................................... 103
Dodatna opravila tiskanja v operacijskem sistemu Windows ..................................................... 104

Črno-belo (sivinsko) tiskanje barvnega besedila v operacijskem sistemu Windows ........ 104
Tiskanje na predhodno potiskan pisemski papir z glavo ali obrazce v operacijskem
sistemu Windows .................................................................................................. 104
Tiskanje na posebni papir, nalepke ali prosojnice v operacijskem sistemu Windows ..... 106
Tiskanje prve ali zadnje strani na drugačen papir v operacijskem sistemu Windows ..... 109
Prilagajanje velikosti dokumenta velikosti strani v programu Windows ......................... 111
Dodajanje vodnega žiga dokumentu v operacijskem sistemu Windows ....................... 113
Izdelava knjižice v operacijskem sistemu Windows ................................................... 113

9 Barva ........................................................................................................................... 117

Prilagajanje barv ................................................................................................................. 118

Spreminjanje barvne teme za opravilo tiskanja ......................................................... 118
Spreminjanje možnosti barv ................................................................................... 119
Ročne barvne možnosti .......................................................................................... 119

SLWW

ix

background image

Uporaba možnosti HP EasyColor ........................................................................................... 121
Ujemanje natisnjenih barv z barvami na računalniškem zaslonu ................................................ 122

10 Upravljanje in vzdrževanje ......................................................................................... 123

Tiskanje strani z informacijami ............................................................................................... 124
Uporaba HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika ................................................................. 125

Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika ................................................ 125
Funkcije HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika ................................................... 125

Uporaba programske opreme HP Web Jetadmin ..................................................................... 126
Varnostne funkcije izdelka ..................................................................................................... 126

Dodelitev sistemskega gesla ................................................................................... 126

Nastavitve za varčevanje ...................................................................................................... 127

Tiskanje v načinu EconoMode ................................................................................ 127
Načini varčevanja z energijo ................................................................................. 127

Nastavitev načina mirovanja ................................................................... 127
Nastavitev zakasnitve Samodejna zaustavitev ........................................... 127

Arhivsko tiskanje ................................................................................................... 128

Nameščanje pomnilnikov DIMM ............................................................................................ 129

Nameščanje pomnilnikov DIMM ............................................................................. 129
Omogočanje pomnilnika ........................................................................................ 132
Preverite namestitev modulov DIMM ........................................................................ 133
Mesto pomnilnika .................................................................................................. 133

Čiščenje naprave ................................................................................................................. 135
Posodobitve izdelkov ............................................................................................................ 135

11 Odpravljanje težav ..................................................................................................... 137

Samopomoč ........................................................................................................................ 138
Kontrolni seznam za odpravljanje splošnih težav ..................................................................... 139

Dejavniki, ki vplivajo na delovanje tiskalnika ............................................................ 140

Obnovitev tovarniških nastavitev ............................................................................................ 141
Razlaga sporočil na nadzorni plošči ...................................................................................... 142

Vrste sporočil na nadzorni plošči ............................................................................ 142
Sporočila na nadzorni plošči .................................................................................. 142

10.XXXX Napaka potrošnega materiala ................................................... 142
49 Napaka Izklopite in znova vklopite ..................................................... 143
50.X Napaka fiksirne enote Izklopite in znova vklopite ............................... 143
51.XX Napaka Izklopite in znova vklopite ................................................. 143
54.XX Napaka Izklopite in znova vklopite ................................................. 143
55.X Napaka Izklopite in znova vklopite .................................................. 144
57 Napaka ventilatorja Izklopite in znova vklopite ..................................... 144
59.X Napaka Izklopite in znova vklopite .................................................. 144

x

SLWW

background image

79 Napaka Izklopite in znova vklopite ..................................................... 144
79 Servisna napaka Izklopite in znova vklopite ......................................... 145
Cijan kartuša skoraj prazna .................................................................... 145
Cijan skoraj povsem prazna .................................................................... 145
Cijan v napačnem položaju .................................................................... 146
Čiščenje . . . .......................................................................................... 146
Črna kartuša skoraj prazna ..................................................................... 146
Črna skoraj povsem prazna .................................................................... 146
Črna v napačnem položaju ..................................................................... 147
Front door open (Odprta sprednja vrata) .................................................. 147
Na pladenj 1 naložite <VRSTA> <VELIKOST> ........................................... 147
Na pladenj 1 naložite navadnega <VELIKOST> [V redu] za začetek načina
čiščenja ................................................................................................ 147
Na pladenj št. naložite <VRSTA> <VELIKOST> .......................................... 147
Naložite pladenj <X> Če želite razpoložljiv medij, pritisnite [OK] ................ 148
Namestite <barva> kartušo ..................................................................... 148
Nameščen je originalen HP-jev potrošni material ........................................ 148
Nameščena rabljena <barva> Za nadaljevanje pritisnite [OK] .................... 148
Napačen potrošni material ...................................................................... 148
Napačno tiskanje Pritisnite [OK] .............................................................. 149
Napaka naprave Pritisnite [OK] ............................................................... 149
Napaka tiskanja, pritisnite OK. Če se napaka ponovi, izklopite in vklopite. . . 149
Nepodprta <barva> Za nadaljevanje pritisnite [OK] .................................. 149
Nepričakovana velikost v pladnju št. Naložite <velikost> Pritisnite [OK] ........ 150
Neveljaven gonilnik Pritisnite [OK] ........................................................... 150
Nezdružljiva <barva> ............................................................................ 150
Odprta zadnja vrata .............................................................................. 150
Odstranite transportne zaklepe s kartuš ..................................................... 150
Odstranite transportni zaklep s <barva> kartuše ........................................ 151
Potrošnega materiala je skoraj zmanjkalo ................................................. 151
Primanjkuje pomnilnika Pritisnite [OK] ....................................................... 151
Ročno obojestransko tiskanje Naložite pladenj <X> Pritisnite [OK] ............... 151
Ročno podajanje <VRSTA> <VELIKOST> Če želite razpoložljiv medij,
pritisnite [OK] ........................................................................................ 151
Rumena kartuša skoraj prazna ................................................................. 152
Rumena skoraj povsem prazna ................................................................ 152
Rumena v napačnem položaju ................................................................. 152
Škrlatna kartuša skoraj prazna ................................................................. 152
Škrlatna skoraj povsem prazna ................................................................ 153
Škrlatna v napačnem položaju ................................................................. 153
V uporabi je rabljen potrošni material ....................................................... 153

SLWW

xi

background image

V uporabi rabljena <barva> .................................................................... 153
Zamenjajte <barva> ............................................................................... 154
Zastoj v <mesto> .................................................................................... 154
Zastoj v pladnju št. Odstranite zastoj in Pritisnite [OK] ................................ 154

Papir se ne podaja pravilno ali se zagozdi ............................................................................. 155

Izdelek ne pobira papirja ....................................................................................... 155
Izdelek pobere več listov papirja naenkrat ............................................................... 155
Preprečevanje zastojev papirja ............................................................................... 155

Odpravljanje zastojev .......................................................................................................... 157

Mesta zastojev ..................................................................................................... 157
Odpravljanje zastojev v pladnju 1 .......................................................................... 158
Odpravljanje zastojev v pladnju 2 .......................................................................... 159
Odstranjevanje zastojev na območju razvijalne enote ............................................... 160
Odpravljanje zastojev v izhodnem predalu .............................................................. 162
Odpravljanje zastojev v enoti za obojestransko tiskanje (le za modele s funkcijo
obojestranskega tiskanja) ....................................................................................... 162

Izboljšanje kakovosti tiskanja ................................................................................................. 165

Uporaba ustrezne nastavitve vrste papirja v gonilniku tiskalnika .................................. 165

Spreminjanje nastavitve vrste papirja v operacijskem sistemu Windows ........ 165
Spreminjanje nastavitve vrste papirja v operacijskem sistemu Mac ............... 165

Prilagajanje nastavitev barv v gonilniku tiskalnika ..................................................... 166

Spreminjanje barvne teme za opravilo tiskanja .......................................... 166
Spreminjanje možnosti barv .................................................................... 167

Uporaba papirja, ki ustreza HP-jevim specifikacijam ................................................. 167
Tiskanje čistilne strani ............................................................................................ 168
Umerjanje izdelka z namenom poravnave barv ........................................................ 168
Preverite tiskalne kartuše ........................................................................................ 169

Tiskanje strani s stanjem potrošnega materiala ........................................... 169
Razlaga strani kakovosti tiskanja .............................................................. 171
Preverjanje, ali je tiskalna kartuša poškodovana ........................................ 171
Ponavljajoče se napake .......................................................................... 172

Uporaba gonilnika tiskalnika, ki najbolj ustreza vašim potrebam glede tiskanja ............ 172

Izdelek ne tiska ali tiska počasi .............................................................................................. 174

Izdelek ne tiska ..................................................................................................... 174
Izdelek tiska počasi ............................................................................................... 175

Odpravljanje težav s povezljivostjo izdelka ............................................................................. 176

Odpravljanje težav z neposredno povezavo ............................................................ 176
Odpravljanje težav z omrežjem .............................................................................. 176

Slaba fizična povezava .......................................................................... 176
Računalnik uporablja napačen naslov IP za izdelek ................................... 176
Računalnik ne more komunicirati z izdelkom ............................................. 177

xii

SLWW

background image

Izdelek uporablja napačne nastavitve povezave in dupleksa za omrežje ...... 177
Nova programska oprema morda povzroča težave z združljivostjo ............. 177
Računalnik ali delovna postaja je morda nepravilno nastavljena .................. 177
Izdelek je onemogočen ali pa so napačne druge omrežne nastavitve ........... 177

Odpravljanje težav z brezžičnim omrežjem ............................................................................ 178

Kontrolni seznam za brezžično povezavo ................................................................ 178
Na nadzorni plošči se prikaže sporočilo: Funkcija brezžične povezave v izdelku je
izklopljena ........................................................................................................... 179
Po končani konfiguraciji brezžične povezave izdelek ne tiska .................................... 179
Izdelek ne tiska in v računalniku je nameščen požarni zid drugega proizvajalca .......... 179
Po premiku brezžičnega usmerjevalnika ali izdelka na drugo mesto brezžična
povezava ne deluje ............................................................................................... 179
Na brezžični izdelek ni mogoče povezati več računalnikov ....................................... 180
Pri povezavi izdelka v navidezno zasebno omrežje se prekine komunikacija ............... 180
Omrežje ni prikazano na seznamu brezžičnih omrežij .............................................. 180
Brezžično omrežje ne deluje .................................................................................. 181

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka v sistemu Windows ....................................... 182
Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka v sistemu Mac .............................................. 184

Gonilnika tiskalnika ni na seznamu Print & Fax (Tiskanje in faksiranje) ........................ 184
Ime izdelka ni navedeno na seznamu izdelkov Print & Fax (Tiskanje in faksiranje) ........ 184
Gonilnik tiskalnika ne nastavi samodejno izbranega izdelka na seznamu Print & Fax
(Tiskanje in faksiranje) ........................................................................................... 184
Tiskalno opravilo ni bilo poslano želenemu izdelku ................................................... 185
Če je izdelek povezan s kablom USB, se ne prikaže na seznamu Print & Fax (Tiskanje
in faksiranje), potem ko izberete gonilnik. ................................................................ 185
Če uporabljate povezavo USB, uporabljate splošen gonilnik tiskalnika. ....................... 185

Dodatek A Potrošni material in dodatna oprema ............................................................. 187

Naročanje delov, dodatne opreme in potrošnega materiala ...................................................... 188
Številke delov ...................................................................................................................... 188

Dodatek B Servis in podpora ........................................................................................... 189

Izjava družbe Hewlett-Packard o omejeni garanciji .................................................................. 190
Garancija HP Premium Protection: Izjava o omejeni garanciji tiskalnih kartuš LaserJet .................. 192
Podatki, shranjeni v tiskalni kartuši ......................................................................................... 193
Licenčna pogodba za končnega uporabnika ........................................................................... 194
OpenSSL ............................................................................................................................. 197
Podpora za stranke .............................................................................................................. 198
Vnovično pakiranje naprave .................................................................................................. 199

SLWW

xiii

background image

Dodatek C Specifikacije izdelka ....................................................................................... 201

Fizične specifikacije ............................................................................................................. 202
Poraba energije, električne specifikacije in raven hrupa ............................................................ 202
Delovno okolje ..................................................................................................................... 202

Dodatek D Informacije o predpisih ................................................................................... 203

Predpisi FCC ....................................................................................................................... 204
Okoljevarstveni program za nadzor izdelka ............................................................................ 205

Zaščita okolja ....................................................................................................... 205
Proizvajanje ozona ............................................................................................... 205
Poraba energije .................................................................................................... 205
Poraba tonerja ...................................................................................................... 205
Poraba papirja ..................................................................................................... 205
Plastika ................................................................................................................ 205
Potrošni material za tiskanje HP LaserJet .................................................................. 206
Navodila za vračilo in recikliranje .......................................................................... 206

Združene države in Portoriko ................................................................... 206

Vračilo več kartuš .................................................................... 206
Posamezna vračila .................................................................. 206
Pošiljanje ............................................................................... 206

Program za vračilo drugod po svetu ......................................................... 207

Papir ................................................................................................................... 207
Omejitve materiala ................................................................................................ 207
Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v gospodinjstvih v Evropski uniji .................. 208
Kemične snovi ...................................................................................................... 208
Podatkovni list o varnosti materialov (MSDS) ............................................................ 208
Za dodatne informacije ......................................................................................... 209

Izjava o ustreznosti .............................................................................................................. 210
Izjava o skladnosti (brezžični modeli) ..................................................................................... 212
Izjave o varnosti .................................................................................................................. 214

Varnost laserja ...................................................................................................... 214
Kanadski predpisi DOC ......................................................................................... 214
Izjava VCCI (Japonska) .......................................................................................... 214
Navodila za ravnanje z napajalnim kablom ............................................................. 214
Izjava o napajalnem kablu (Japonska) ..................................................................... 214
Izjava EMC (Koreja) .............................................................................................. 215
Izjava o laserju za Finsko ....................................................................................... 215
Izjava GS (Nemčija) .............................................................................................. 216
Podatki o snoveh (Kitajska) ..................................................................................... 216
Omejitev glede izjave o nevarnih materialih (Turčija) ................................................ 216
Izjava o omejevanju nevarnih snovi (Ukrajina) .......................................................... 216

xiv

SLWW

background image

Dodatne izjave za brezžične izdelke ...................................................................................... 217

Izjava o skladnosti s pravilnikom komisije FCC – Združene države Amerike ................. 217
Izjava za Avstralijo ............................................................................................... 217
Izjava za Brazilijo (ANATEL) .................................................................................. 217
Izjave za Kanado ................................................................................................. 217
Opomba upravnega organa Evropske unije ............................................................. 217
Opomba za uporabo v Franciji .............................................................................. 218
Opomba za uporabo v Rusiji ................................................................................. 218
Izjava za Korejo ................................................................................................... 218
Izjava za Tajvan ................................................................................................... 219
Vietnamska oznaka za žične/brezžične telekomunikacije za izdelke, ki jih je odobril
ICTQC ................................................................................................................. 219

Stvarno kazalo ................................................................................................................. 221

SLWW

xv

background image

xvi

SLWW