HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Zobrazenia tlačových kaziet

background image

Zobrazenia tlačových kaziet

1

Pamäťový čip kazety

2

Plastový kryt

3

Prenosový valec. Nedotýkajte sa prenosového valca na spodnej časti tlačovej kazety. Odtlačky prstov na prenosovom
valci môžu spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

SKWW

Zobrazenia spotrebného materiálu

69