HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Tlač po dosiahnutí odhadovaného konca životnosti tlačovej kazety

background image

Tlač po dosiahnutí odhadovaného konca životnosti tlačovej kazety

Upozornenia v spojitosti so spotrebným materiálom sa zobrazujú na ovládacom paneli zariadenia.

Správa <Supply> Low (Nízka hladina <spotrebný materiál>)—kde <Supply> (<Spotrebný materiál>)

je farebná tlačová kazeta: Produkt signalizuje v čase nízkej hladiny spotrebného materiálu. Skutočná

zvyšná životnosť kazety môže byť odlišná. Odporúčame mať pripravenú náhradnú kazetu na

inštaláciu, keď sa kvalita tlače stane neprijateľnou. Spotrebný materiál sa nemusí vymeniť okamžite,

ale až keď bude kvalita tlače neprijateľná.

Hlásenie <Supply> Very Low (Veľmi nízka hladina <spotrebný materiál>). Produkt signalizuje, keď

niektorá položka spotrebného materiálu dosiahne veľmi nízku úroveň. Skutočná zvyšná životnosť

kazety môže byť odlišná. Odporúčame mať pripravenú náhradnú kazetu na inštaláciu, keď sa kvalita

tlače stane neprijateľnou. Spotrebný materiál nemusíte vymeniť hneď, pokiaľ je kvalita tlače aj

naďalej prijateľná. Keď spotrebný materiál značky HP dosiahne very low (veľmi nízku) hladinu,

skončí sa platnosť prémiovej ochrannej záruky spoločnosti HP na túto položku spotrebného materiálu.

K problémom s kvalitou tlače môže dochádzať, ak používate tlačovú kazetu, ktorá sa blíži

k odhadovanému koncu životnosti. Spotrebný materiál nemusí byť vymenený hneď v tomto okamihu,

pokiaľ je kvalita tlače aj naďalej prijateľná.

POZNÁMKA:

Použitie nastavenia Continue (Pokračovať) vám umožňuje tlačiť za hranicu veľmi

nízkej hladiny bez zásahu klienta. V dôsledku toho však môže dochádzať k tvorbe výtlačkov

neuspokojivej kvality.