HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Výmena tlačových kaziet

background image

Uskladnenie tlačových kaziet

Nevyberajte tlačovú kazetu z balenia, pokiaľ ju nechcete hneď používať.

UPOZORNENIE:

Aby sa tlačová kazeta nepoškodila, nevystavujte ju svetlu na viac ako niekoľko

minút.

Stratégia spoločnosti HP vo vzťahu k tlačovým kazetám od iných výrobcov

Spoločnosť Hewlett-Packard nemôže odporúčať použitie tlačových kaziet od iných výrobcov, a to

nových alebo prerobených.

POZNÁMKA:

Záruka poskytovaná spoločnosťou HP ani servisné zmluvy sa nevzťahujú na

poškodenie, ktoré vznikne v dôsledku používania tlačových kaziet od iných výrobcov.

Webová lokalita HP zameraná na boj proti falzifikátom

Ak nainštalujete tlačovú kazetu HP a na ovládacom paneli zariadenia sa zobrazí správa, že jej

výrobcom nie je spoločnosť HP, prejdite na adresu

www.hp.com/go/anticounterfeit

. Spoločnosť HP

vám pomôže zistiť, či je kazeta originálna, a podnikne kroky na vyriešenie problému.

Nasledujúce situácie môžu signalizovať, že kazeta nie je pôvodnou kazetou od spoločnosti HP:

Stránka so stavom spotrebného materiálu informuje o tom, že bol nainštalovaný spotrebný

materiál od iného výrobcu ako HP.

Pri používaní kazety sa vyskytuje mnoho problémov.

Kazeta sa líši od bežnej kazety (napríklad jej balenie sa líši od balenia výrobkov spoločnosti HP).

72

Kapitola 7 Tlačové kazety

SKWW

background image

Pokyny na výmenu

Výmena tlačových kaziet

Produkt používa štyri farby a pre každú farbu má samostatnú tlačovú kazetu: čiernu (black – K),

purpurovú (magenta – M), azúrovú (cyan – C) a žltú (yellow – Y).

UPOZORNENIE:

Ak sa vám toner dostane na oblečenie, oprášte ho suchou handričkou a oblečenie

vyperte v studenej vode. Horúca voda toner naviaže na vlákna.

1.

Otvorte predné dvierka.

2.

Vytiahnite zásuvku s tlačovými kazetami.

3.

Uchopte rukoväť na starej tlačovej kazete

a potom ju priamo potiahnite smerom nahor,

aby ste ju vybrali.

SKWW

Pokyny na výmenu

73

background image

4.

Vyberte novú tlačovú kazetu z obalu.

5.

Jemným pokývaním kazetou smerom dopredu

a späť zabezpečte rovnomernú distribúciu

tonera v tlačovej kazete.

6.

Odstráňte oranžový plastový kryt zo spodnej

časti novej tlačovej kazety.

74

Kapitola 7 Tlačové kazety

SKWW

background image

7.

Nedotýkajte sa prenosového valca na spodnej

časti tlačovej kazety. Odtlačky prstov na

prenosovom valci môžu spôsobiť problémy

s kvalitou tlače.

8.

Do produktu vložte novú tlačovú kazetu.

9.

Potiahnutím plôšky na ľavej strane tlačovej

kazety priamo nahor úplne odstráňte tesniacu

pásku. Recyklujte tesniacu pásku.

SKWW

Pokyny na výmenu

75

background image

10.

Zatvorte zásuvku s tlačovými kazetami.

11.

Zatvorte predné dvierka.

12.

Starú tlačovú kazetu, tesniacu pásku

a oranžový plastový kryt vložte do škatule od

novej tlačovej kazety. Postupujte podľa

pokynov na recykláciu, ktoré sa nachádzajú

v škatuli.

76

Kapitola 7 Tlačové kazety

SKWW