HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Nastavenie režimu spánku

background image

Nastavenie režimu spánku

1.

Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo

OK

, čím otvoríte ponuky.

2.

Otvorte tieto ponuky:

System Setup (Nastavenia systému)

Nastavenia energie

Oneskorenie spánku

3.

Vyberte dobu pre oneskorenie a potom stlačte tlačidlo

OK

.

POZNÁMKA:

Predvolená hodnota je 15 minút.