HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti HP

background image

Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od
spoločnosti HP

Ak sa vyskytuje niektorý z nasledovných problémov, použite odlišný papier:

Tlač je príliš slabá alebo na niektorých oblastiach vyzerá ako vyblednutá.

Zhluky tonera sa zachytávajú na vytlačených stránkach.

Toner sa rozmazáva na vytlačených stránkach.

168

Kapitola 11 Riešenie problémov

SKWW

background image

Vytlačené znaky majú nenáležitý tvar.

Vytlačené stránky sú zvlnené.

Vždy používajte papier hmotnosti a typu, ktorý toto zariadenie podporuje. Okrem toho sa pri výbere

papiera riaďte nasledovnými pravidlami:

Používajte papier dobrej kvality a bez výrezov, zárezov, útržkov, škvŕn, voľných častíc, prachu,

záhybov, chýbajúcich častí, spiniek či skrútených alebo ohnutých hrán.

Používajte papier, ktorý nebol v minulosti použitý pri tlači.

Používajte papier určený na použitie v laserových tlačiarňach. Nepoužívajte papier určený na

použitie v atramentových tlačiarňach.

Používajte papier, ktorý nie je príliš drsný. Pri používaní hladšieho papiera sa vo všeobecnosti

dosahuje vyššia kvalita tlače.