HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia

background image

Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia

1.

Otvorte vstavaný webový server a kliknite na kartu Porty. Overte aktuálnu IP adresu vybraného

produktu. IP adresa zariadenia sa nachádza na konfiguračnej stránke zariadenia.

2.

Ak ste nainštalovali produkt pomocou štandardného portu TCP/IP od spoločnosti HP, vyberte

rámček označený ako Vždy tlačiť na tejto tlačiarni, dokonca aj vtedy, keď sa jej IP

adresa zmení.

SKWW

Riešenie problémov so sieťovým pripojením

177

background image

3.

Ak ste nainštalovali produkt pomocou štandardného portu TCP/IP od spoločnosti Microsoft,

použite namiesto IP adresy názov hostiteľa.

4.

Ak je IP adresa správna, vymažte produkt a pridajte ho znovu.