HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Device error (Chyba zariadenia) Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK])

background image

Device error (Chyba zariadenia) Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK])

Popis

Vyskytla sa interná chyba.

Odporúčaný postup

Stlačením tlačidla

OK

obnovte úlohu.