HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Black very low (Veľmi nízka hladina čiernej)

background image

Black very low (Veľmi nízka hladina čiernej)

Popis

Tlačová kazeta je na konci svojej životnosti. Zákazník môže na tomto zariadení nakonfigurovať

možnosť „Výzvou ma upozorni o 100 strán, 200 strán, 300 strán alebo nikdy.“ Táto možnosť sa

poskytuje v mene pohodlia zákazníka a nepoukazuje na skutočnosť, že tieto stránky budú za každých

okolností vykazovať prijateľnú kvalitu tlače.

Odporúčaný postup

Na zaistenie optimálnej kvality tlače odporúča spoločnosť HP ihneď vymeniť tlačovú kazetu. Môžete

pokračovať v tlači, kým nezaznamenáte zníženie kvality tlače. Skutočná životnosť kazety môže byť

odlišná.

Potom, čo spotrebný materiál značky HP dosiahne very low (veľmi nízku) hladinu, skončí sa platnosť

prémiovej ochrannej záruky spoločnosti HP na túto položku spotrebného materiálu. Pokiaľ sa spotrebný

materiál HP používa v režime pokračovania pri nízkej hladine, všetky chyby tlače alebo zlyhania

kaziet, ktoré sa vyskytnú, sa nebudú považovať za chyby materiálu ani spracovania spotrebného

materiálu, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie spoločnosti HP o záruke na tlačové kazety.