HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho panela

background image

Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho
panela

1.

Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo

OK

, čím otvoríte ponuky.

2.

Otvorte tieto ponuky:

Network Setup (Inštalácia siete)

TCP IP config (Konfigurácia TCP IP)

Manual (Manuálne)

3.

Pomocou tlačidiel so šípkami meňte číslice IP adresy. Stlačením tlačidla

OK

sa presuňte na

nasledujúce číslo.

52

Kapitola 5 Pripojenie produktu v systéme Windows

SKWW