HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - AirPrint

background image

AirPrint

Priama tlač prostredníctvom aplikácie AirPrint od spoločnosti Apple má podporu v systéme iOS 4.2

alebo novšom. Pomocou aplikácie AirPrint môžete odoslať tlač do produktu priamo zo zariadení iPad

SKWW

Softvér pre počítače Mac

37

background image

(iOS 4.2), iPhone (3GS alebo novší) alebo iPod touch (tretia generácia alebo novšia) z týchto

aplikácií:

E-mail

Fotografie

Safari

Vybrané aplikácie tretích strán

Ak chcete používať aplikáciu AirPrint, produkt musí byť pripojený k bezdrôtovej sieti. Ďalšie informácie

o používaní aplikácie AirPrint a o tom, ktoré produkty HP sú s ňou kompatibilné, získate na stránke

www.hp.com/go/airprint

.

POZNÁMKA:

Možno bude potrebné inovovať firmvér produktu, aby ste mohli používať aplikáciu

AirPrint. Prejdite na stránku

www.hp.com/support/LJColorM351

alebo

www.hp.com/support/

LJColorM451

.

38

Kapitola 4 Používanie produktu s počítačmi Mac

SKWW