HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Inštalácia softvéru pre počítače Mac pripojené priamo k zariadeniu

background image

Inštalácia softvéru pre počítače Mac pripojené priamo k zariadeniu

Tento produkt podporuje pripojenie pomocou USB 2.0. Použite štandardný kábel USB typu A-do-B.

Spoločnosť HP vám odporúča používať kábel, ktorého dĺžka nepresahuje 2 m.

1.

Pripojte kábel USB k zariadeniu a počítaču.

2.

Nainštalujte softvér z disku CD.

3.

Kliknite na ikonu aplikácie HP Installer a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

4.

Na obrazovke Congratulations (Blahoželáme) kliknite na tlačidlo OK.

5.

Z ľubovoľného programu vytlačte jednu stranu, a tak sa presvedčte, či je softvér správne

nainštalovaný.

32

Kapitola 4 Používanie produktu s počítačmi Mac

SKWW