HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Ponuka Webové služby HP

background image

Ponuka Webové služby HP

Položka ponuky

Popis

Display Address (Adresa displeja) Vyberte, či chcete zobraziť e-mailovú adresu produktu na ovládacom paneli pri

povolení funkcie ePrint.

Print Info Sheet (Vytlačiť list
s informáciami)

Vytlačte stránku, ktorá obsahuje e-mailovú adresu pre produkt, ako aj iné
informácie pre webové služby HP.

ePrint On/Off (ePrint Zap./Vyp.)

Funkciu HP ePrint zapnite alebo vypnite.

Remove Services (Odobrať
služby)

Odoberte webové služby HP z tohto produktu.

10

Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela

SKWW