Ajutor HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series

background image

LASERJET PRO 300 COLOR

LASERJET PRO 400 COLOR

Ghidul utilizatorului

M351

M451

background image
background image

HP LaserJet Pro 300 color M351 şi
HP LaserJet Pro 400 color M451

Ghidul utilizatorului

background image

Drepturi de autor şi licenţă

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea

fără permisiunea prealabilă în scris sunt

interzise, cu excepţia permisiunilor acordate

prin legile drepturilor de autor.

Informaţiile din acest document pot fi

modificate fără notificare prealabilă.

Singurele garanţii pentru produsele şi

serviciile HP sunt cele stabilite în declaraţiile

exprese de garanţie, care însoţesc aceste

produse şi servicii. Nici o prevedere a

prezentului document nu poate fi

interpretată drept garanţie suplimentară.

Compania HP nu va răspunde pentru nici o

omisiune sau eroare tehnică sau editorială

din prezentul document.

Edition 1, 10/2014

Cod produs: CE955-91005

Menţiuni despre mărcile comerciale

Adobe

®

, Acrobat

®

şi PostScript

®

sunt mărci

comerciale ale Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ este marcă comercială a Intel

Corporation în S.U.A şi alte ţări/regiuni.

Java™ este marcă comercială americană a

Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® şi

Windows Vista® sunt mărci comerciale

înregistrate ale Microsoft Corporation în

SUA.

UNIX

®

este o marcă comercială înregistrată

a The Open Group.

ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR sunt

mărci înregistrate în S.U.A.

background image

Convenţii folosite în acest ghid

SFAT:

Sfaturile conţin recomandări utile sau scurtături.

NOTĂ:

Notele conţin informaţii importante pentru explicarea unui concept sau pentru finalizarea

unei sarcini.

ATENŢIE:

Precauţiile arată că trebuie urmate anumite proceduri pentru a evita pierderea datelor sau

deteriorarea produsului.

AVERTISMENT!

Avertizările arată că trebuie urmate anumite proceduri pentru a evita vătămările

corporale, pierderile catastrofale de date sau deteriorări severe ale produsului.

ROWW

iii

background image

iv

Convenţii folosite în acest ghid

ROWW

background image

Cuprins

1 Noţiuni de bază despre produs ......................................................................................... 1

Comparaţie între produse ......................................................................................................... 2
Caracteristici de protecţia mediului ............................................................................................ 4
Caracteristicile de accesibilitate ................................................................................................. 4
Vederile produsului .................................................................................................................. 5

Vedere din faţă ......................................................................................................... 5
Vedere din spate ....................................................................................................... 6
Conexiunile de interfaţă ............................................................................................. 6
Localizarea numărului de serie şi a codul modelului ...................................................... 7
Configuraţia panoului de control ................................................................................. 8

2 Meniurile panoului de control ........................................................................................... 9

Meniul Servicii Web HP .......................................................................................................... 10
Meniul Rapoarte .................................................................................................................... 11
Meniul Formulare rapide ......................................................................................................... 12
meniul Configurare sistem ....................................................................................................... 13
Meniul Service ....................................................................................................................... 18
meniul Configurare reţea ........................................................................................................ 19

3 Software pentru Windows .............................................................................................. 21

Sisteme de operare acceptate şi drivere de imprimantă pentru Windows ...................................... 22
Selectarea driverului de imprimantă corect pentru Windows ....................................................... 22

Driver universal de tipărire HP (UPD) ......................................................................... 24

Moduri de instalare UPD ........................................................................... 24

Schimbarea setărilor operaţiilor de imprimare pentru Windows ................................................... 25

Prioritatea setărilor de tipărire .................................................................................. 25
Modificarea setărilor tuturor operaţiilor de tipărire, până la închiderea programului
software ................................................................................................................. 25
Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire ............................... 26
Modificarea setărilor de configurare a echipamentului ................................................ 26

Eliminarea driverului de imprimantă din Windows ..................................................................... 27

ROWW

v

background image

Utilitare acceptate pentru Windows .......................................................................................... 28

Alte componente şi utilitare Windows ........................................................................ 28

Software pentru alte sisteme de operare ................................................................................... 28

4 Utilizarea produsului cu Mac ........................................................................................... 29

Software-ul pentru Mac ........................................................................................................... 30

Sisteme de operare acceptate şi drivere de imprimantă pentru Mac .............................. 30
Instalarea software-ului pentru sistemele de operare Mac ............................................. 30

Instalarea software-ului pentru computerele Mac conectate direct la produs ..... 30
Instalarea software-ului pentru computerele Mac într-o reţea cablată ............... 31

Configurarea adresei IP ............................................................. 31
Instalarea software-ului .............................................................. 31

Instalarea software-ului pentru computerele Mac într-o reţea wireless .............. 31

Conectarea produsului la o reţea wireless prin WPS utilizând
meniurile din panoul de control ................................................... 32
Conectarea produsului la o reţea wireless utilizând un cablu USB ... 32

Eliminarea driverului de imprimantă din sistemele de operare Mac ............................... 33
Prioritatea pentru setările de imprimare pentru Mac .................................................... 33
Schimbarea setărilor driverului de imprimantă pentru Mac ........................................... 33

Modificarea setărilor tuturor operaţiilor de tipărire, până la închiderea
programului software ................................................................................ 33
Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire ................ 34
Modificarea setărilor de configurare a echipamentului ................................. 34

Software-ul pentru computere Mac ............................................................................ 34

Utilitarul HP pentru Mac ............................................................................ 34

Deschiderea utilitarului HP .......................................................... 34
Caracteristicile utilitarului HP ...................................................... 34

Utilitarele acceptate pentru Mac ................................................................. 35

Serverul Web încorporat HP ....................................................... 35
HP ePrint .................................................................................. 35
AirPrint .................................................................................... 35

Activităţi de imprimare de bază cu Mac ................................................................................... 37

Revocarea unei operaţii de imprimare cu Mac ............................................................ 37
Modificarea dimensiunii şi tipului de hârtie pe Mac .................................................... 37
Redimensionarea documentelor sau imprimarea pe o hârtie de dimensiuni
personalizate cu Mac .............................................................................................. 37
Crearea şi utilizarea presetărilor pentru imprimare cu Mac .......................................... 38
Imprimarea unei coperţi cu Mac ............................................................................... 38
Utilizarea filigranelor cu Mac ................................................................................... 38
Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie cu Mac .............................. 39
Imprimarea pe ambele feţe ale paginii (imprimarea duplex) cu Mac ............................. 39

vi

ROWW

background image

Setarea opţiunilor de culoare cu Mac ........................................................................ 40

Utilizarea funcţiei AirPrint ........................................................................................................ 41
Rezolvarea problemelor când se utilizează Mac ........................................................................ 42

5 Conectarea produsului cu Windows ................................................................................ 43

Denegarea partajării imprimantei ............................................................................................ 44
Conectarea cu USB ................................................................................................................ 44

Instalarea de pe CD ................................................................................................ 44

Conectarea la o reţea cu Windows .......................................................................................... 45

Protocoale de reţea acceptate .................................................................................. 45
Instalarea produsului într-o reţea cablată cu Windows ................................................. 45

Obţinerea adresei IP ................................................................................. 45
Instalarea software-ului ............................................................................. 46

Instalarea produsului într-o reţea wireless cu Windows (doar pentru modelele wireless) ... 46

Conectarea produsului la o reţea wireless utilizând WPS .............................. 47
Conectarea produsului la o reţea wireless prin WPS utilizând meniurile din
panoul de control ..................................................................................... 47
Conectarea produsului la o reţea wireless utilizând un cablu USB .................. 47
Instalarea software-ului pentru un produs wireless aflat deja în reţea .............. 48

Configurarea setărilor de reţea IP cu Windows ........................................................... 49

Vizualizarea sau modificare setărilor de reţea ............................................. 49
Setarea sau schimbarea parolei produsului ................................................. 49
Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP IPv4 din panoul de control ........ 49
Setările duplex şi ale vitezei legăturii .......................................................... 50

6 Hârtia şi suportul de imprimare ...................................................................................... 51

Înţelegerea utilizării hârtiei ...................................................................................................... 52
Modificarea driverului de imprimantă pentru a corespunde tipului şi dimensiunii hârtiei .................. 53
Dimensiunile de hârtie acceptate .............................................................................................. 54
Tipuri de hârtie suportate şi capacitatea tăvii ............................................................................. 56
Încărcarea tăvilor pentru hârtie ................................................................................................ 59

Încărcarea tăvii 1 .................................................................................................... 59
Încărcarea tăvii 2 sau a tăvii opţionale 3 ................................................................... 60

Configurarea tăvilor ............................................................................................................... 62

7 Cartuşele de imprimare .................................................................................................. 63

Informaţii despre cartuşul de imprimare .................................................................................... 64
Imagini ale consumabilelor ...................................................................................................... 65

Imagini ale cartuşului de imprimare ........................................................................... 65

Gestionarea cartuşelor de imprimare ........................................................................................ 66

ROWW

vii

background image

Modificarea setărilor pentru cartuşele de imprimare .................................................... 66

Imprimarea când un cartuş de imprimare ajunge la sfârşitul duratei de viaţă
estimate .................................................................................................. 66
Activarea sau dezactivarea setării „La foarte scăzut” de pe panoul de
control .................................................................................................... 66
Imprimarea cu Modul economie de energie ................................................. 67

Depozitarea şi reciclarea consumabilelor ................................................................... 67

Reciclarea consumabilelor ......................................................................... 67
Depozitarea cartuşelor de tipărire .............................................................. 68
Politica HP cu privire la cartuşele de tipărire non-HP .................................... 68

Site-ul Web HP de combatere a contrafacerii ............................................................. 68

Instrucţiuni de înlocuire ........................................................................................................... 69

Înlocuirea cartuşelor de imprimare ............................................................................ 69

Rezolvarea problemelor cu consumabilele ................................................................................. 73

Verificarea cartuşelor de imprimare ........................................................................... 73

Imprimarea paginii Stare consumabile ........................................................ 74
Interpretarea paginii Calitate imprimare ...................................................... 75
Inspectarea cartuşului de imprimare pentru deteriorări .................................. 75
Defecte repetate ....................................................................................... 76

Interpretarea mesajelor de pe panoul de control pentru consumabile ............................. 77

<culoare> incompatibil ............................................................................. 77
10.XXXX Eroare consumabil ...................................................................... 77
Cartuş <color> uzat instalat Apăsaţi [OK] pt. a continua ............................... 77
Cartuş <culoare> neacceptat Apăsaţi [OK] pt. a continua ............................. 78
Cartuş <culoare> uzat în uz ...................................................................... 78
Cian foarte scăzut .................................................................................... 78
Consumabile incorecte .............................................................................. 78
Consumabile uzate în uz ........................................................................... 79
Consumabil HP original instalat ................................................................. 79
Cyan în poziţie greşită .............................................................................. 79
Galben foarte scăzut ................................................................................ 79
Galben în poziţie greşită .......................................................................... 80
Instalaţi cartuşul <culoare> ........................................................................ 80
Înlocuiţi cartuşul <color> ........................................................................... 80
Magenta foarte scăzut .............................................................................. 80
Magenta în poziţie greşită ........................................................................ 81
Negru foarte scăzut .................................................................................. 81
Negru în poziţie greşită ............................................................................ 81
Nivel scăzut cartuş cian ............................................................................ 81
Nivel scăzut cartuş galben ........................................................................ 82
Nivel scăzut cartuş magenta ...................................................................... 82

viii

ROWW

background image

Nivel scăzut cartuş negru .......................................................................... 82
Nivel scăzut consumabile .......................................................................... 82
Scoateţi dispozitivele de blocare la transport de pe cartuşe ........................... 82
Scoateţi dispozitivul de blocare la transport de pe cartuşul <culoare> ............ 83

8 Activităţi de imprimare ................................................................................................... 85

Anularea unei operaţii de imprimare ........................................................................................ 86
Sarcini de imprimare de bază cu Windows .............................................................................. 87

Deschiderea driverului imprimantei cu Windows ......................................................... 87
Obţinerea de asistenţă pentru orice opţiune de imprimare cu Windows ......................... 88
Modificarea numărului de exemplare imprimate cu Windows ...................................... 88
Salvarea setărilor personalizate de imprimare pentru reutilizare cu Windows ................. 88

Utilizarea unei comenzi rapide de imprimare cu Windows ........................... 88
Crearea de comenzi rapide pentru imprimare ............................................. 90

Îmbunătăţirea calităţii imprimării cu Windows ............................................................ 92

Selectarea dimensiunii paginii cu Windows ................................................ 92
Selectarea unei dimensiuni personalizate de pagină cu Windows .................. 92
Selectarea tipului de hârtie cu Windows ..................................................... 93
Selectarea tăvii de hârtie cu Windows ........................................................ 93

Imprimarea pe ambele feţe (duplex) cu Windows ....................................................... 93

Imprimarea manuală pe ambele feţe cu Windows ........................................ 93
Imprimarea automată pe ambele feţe cu Windows ....................................... 95

Imprimarea mai multor pagini pe o coală cu Windows ................................................ 96
Selectarea orientării paginii cu Windows ................................................................... 98
Setarea opţiunilor pentru culori cu Windows .............................................................. 99

Utilizarea serviciului HP ePrint ............................................................................................... 101
Sarcini de imprimare suplimentare cu Windows ...................................................................... 102

Imprimarea textului color în negru (tonuri de gri) cu Windows .................................... 102
Imprimarea pe hârtie preimprimată cu antet sau pe formulare cu Windows .................. 102
Imprimarea pe hârtie specială, etichete sau folii transparente cu Windows .................. 104
Imprimarea primei sau ultimei pagini pe hârtie diferită cu Windows ........................... 107
Scalarea unui document pentru a se potrivi în dimensiunea paginii cu Windows .......... 109
Adăugarea unui filigran la un document cu Windows ............................................... 110
Crearea unei broşuri cu Windows ........................................................................... 111

9 Culorile ......................................................................................................................... 113

Ajustarea culorilor ................................................................................................................ 114

Modificarea temei cromatice pentru o operaţie de imprimare ..................................... 114
Modificarea opţiunilor pentru culori ......................................................................... 115
Opţiunile manuale de culoare ................................................................................. 115

Utilizarea opţiunii HP EasyColor ............................................................................................ 117

ROWW

ix

background image

Corelarea culorilor cu ecranul computerului ............................................................................. 118

10 Gestionarea şi întreţinerea ......................................................................................... 119

Imprimarea paginilor informative ........................................................................................... 120
Utilizarea serverului Web încorporat HP ................................................................................. 121

Deschiderea serverului Web încorporat HP .............................................................. 121
Caracteristicile serverului Web încorporat HP ........................................................... 121

Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin ............................................................................... 122
Funcţiile de securitate ale produsului ...................................................................................... 122

Atribuirea unei parole de sistem .............................................................................. 122

Setări pentru economie ......................................................................................................... 123

Imprimarea cu Modul economie de energie ............................................................. 123
Modurile de economisire a energiei ........................................................................ 123

Setarea modului de hibernare .................................................................. 123
Setarea întârzierii Oprire automată .......................................................... 123

Archive print (Imprimare pentru arhivare) ................................................................. 124

Instalarea modulelor de memorie DIMM ................................................................................. 125

Instalarea modulelor de memorie DIMM .................................................................. 125
Activarea memoriei ............................................................................................... 128
Verificarea instalării modulului DIMM ...................................................................... 129
Alocarea memoriei ................................................................................................ 130

Curăţarea produsului ............................................................................................................ 131
Actualizări ale produsului ..................................................................................................... 131

11 Rezolvarea problemelor ............................................................................................. 133

Asistenţă ............................................................................................................................. 134
Lista de verificare pentru rezolvarea problemelor generale ........................................................ 135

Factorii care afectează performanţa produsului ........................................................ 136

Restabilirea setărilor din fabrică ............................................................................................ 137
Interpretarea mesajelor de pe panoul de control ...................................................................... 138

Tipuri de mesaje pe panoul de control ..................................................................... 138
Mesajele de pe panoul de control ........................................................................... 138

<culoare> incompatibil ........................................................................... 138
10.XXXX Eroare consumabil .................................................................... 138
50.X Er. cupt. Oprire şi repornire ............................................................. 139
51.XX Eroare Oprire şi repornire ............................................................. 139
54.XX Eroare Oprire şi repornire ............................................................. 139
55.X Eroare Oprire şi repornire ............................................................... 140
57 Eroare vent. Oprire şi repornire .......................................................... 140
59.X Eroare Oprire şi repornire ............................................................... 140
79 Eroare service Oprire şi repornire ....................................................... 140

x

ROWW

background image

Alimentare manuală <TIP> <DIMENSIUNE> Apăsaţi OK pentru suporturi
disponibile ............................................................................................ 141
Blocaj în <locaţie> ................................................................................. 141
Blocaj în tava nr. Eliminaţi blocajul, apoi Apăsaţi [OK] .............................. 141
Cartuş <color> uzat instalat Apăsaţi [OK] pt. a continua ............................. 141
Cartuş <culoare> neacceptat Apăsaţi [OK] pt. a continua ........................... 142
Cartuş <culoare> uzat în uz .................................................................... 142
Cian foarte scăzut .................................................................................. 142
Consumabile incorecte ............................................................................ 142
Consumabile uzate în uz ......................................................................... 143
Consumabil HP original instalat ............................................................... 143
Curăţare . . . ......................................................................................... 143
Cyan în poziţie greşită ............................................................................ 143
Dimensiune neprevăzută pentru tava nr. Încărcaţi <dimensiune> Apăsaţi
[OK] ..................................................................................................... 143
Driver nevalid Apăsaţi [OK] .................................................................... 144
Duplex manual Încărcaţi tava <X> Apăsaţi [OK] ........................................ 144
Eroare 49 Oprire şi repornire .................................................................. 144
Eroare 79 Oprire şi repornire .................................................................. 144
Eroare disp. Apăsaţi [OK] ....................................................................... 145
Eroare tipărire Apăsaţi [OK] .................................................................... 145
Eşec de imprimare, apăsaţi OK. Dacă eroarea se repetă, opriţi, apoi
reporniţi. ............................................................................................... 145
Galben foarte scăzut .............................................................................. 145
Galben în poziţie greşită ........................................................................ 146
Instalaţi cartuşul <culoare> ...................................................................... 146
Încărcaţi în tava 1 <TIP> <DIMENSIUNE> ................................................ 146
Încărcaţi în tava 1 hârtie normală <DIMENSIUNE> Mod de curăţare [OK]
pentru a începe ...................................................................................... 146
Încărcaţi în tava nr. <TIP> <DIMENSIUNE> ............................................... 146
Încărcaţi tava <X> Apăsaţi OK pentru suporturi disponibile ......................... 147
Înlocuiţi cartuşul <color> ......................................................................... 147
Magenta foarte scăzut ............................................................................ 147
Magenta în poziţie greşită ...................................................................... 148
Memorie insuficientă Apăsaţi [OK] ........................................................... 148
Negru foarte scăzut ................................................................................ 148
Negru în poziţie greşită .......................................................................... 148
Nivel scăzut cartuş cian .......................................................................... 149
Nivel scăzut cartuş galben ...................................................................... 149
Nivel scăzut cartuş magenta .................................................................... 149
Nivel scăzut cartuş negru ........................................................................ 149

ROWW

xi

background image

Nivel scăzut consumabile ........................................................................ 149
Scoateţi dispozitivele de blocare la transport de pe cartuşe ......................... 150
Scoateţi dispozitivul de blocare la transport de pe cartuşul <culoare> .......... 150
UŞA FRON. DESCH. .............................................................................. 150
UŞA SPATE DESCH.DESC. ...................................................................... 150

Hârtia nu este alimentată corect sau se blochează ................................................................... 151

Produsul nu preia hârtie ......................................................................................... 151
Produsul preia mai multe coli de hârtie .................................................................... 151
Evitarea blocajelor de hârtie ................................................................................... 151

Eliminarea blocajelor ............................................................................................................ 153

Locurile unde pot apărea blocaje ............................................................................ 153
Eliminarea blocajelor din tava 1 ............................................................................. 154
Eliminarea blocajelor din tava 2 ............................................................................. 155
Eliminarea blocajelor din zona cuptorului ................................................................ 156
Eliminarea blocajelor din sertarul de ieşire ............................................................... 158
Eliminarea blocajelor din unitatea duplex (numai la modelele cu imprimare faţă-verso) .. 158

Îmbunătăţirea calităţii imprimării ............................................................................................ 161

Utilizarea setării corecte a tipului de hârtie în driverul de imprimantă .......................... 161

Modificarea setării tipului de hârtie pentru Windows .................................. 161
Modificarea setării tipului de hârtie pentru Mac ......................................... 161

Ajustarea setărilor de culoare în driverul imprimantei ................................................ 162

Modificarea temei cromatice pentru o operaţie de imprimare ...................... 162
Modificarea opţiunilor pentru culori .......................................................... 163

Utilizarea hârtiei care respectă specificaţiile HP ........................................................ 163
Imprimarea unei pagini de curăţare ........................................................................ 164
Calibrarea produsului pentru alinierea culorilor ........................................................ 164
Verificarea cartuşelor de imprimare ......................................................................... 165

Imprimarea paginii Stare consumabile ...................................................... 166
Interpretarea paginii Calitate imprimare .................................................... 167
Inspectarea cartuşului de imprimare pentru deteriorări ................................ 167
Defecte repetate ..................................................................................... 168

Utilizarea driverului de imprimantă care corespunde cel mai bine cerinţelor dvs. de
imprimare ............................................................................................................ 168

Produsul nu imprimă sau imprimă lent ..................................................................................... 170

Produsul nu imprimă .............................................................................................. 170
Produsul imprimă lent ............................................................................................ 171

Rezolvarea problemelor de conectivitate la reţea ..................................................................... 172

Rezolvarea problemelor de conectare directă ........................................................... 172
Rezolvarea problemelor de reţea ............................................................................ 172

Conexiune fizică necorespunzătoare ........................................................ 172
Computerul utilizează o adresă IP incorectă pentru produs .......................... 173

xii

ROWW

background image

Computerul nu poate să comunice cu produsul .......................................... 173
Produsul utilizează setări de legătură şi duplex incorecte pentru reţea. ......... 173
Programele software noi pot cauza probleme de compatibilitate .................. 173
Computerul sau staţia de lucru poate fi configurată incorect ........................ 173
Produsul este dezactivat sau alte setări de reţea sunt incorecte ..................... 173

Rezolvarea problemelor de reţea wireless ............................................................................... 174

Lista de verificare a conectivităţii wireless ................................................................ 174
Panoul de control afişează mesajul: Caracteristica wireless pentru acest produs a fost
dezactivată .......................................................................................................... 175
Produsul nu imprimă după finalizarea configurării wireless ........................................ 175
Produsul nu imprimă, iar computerul are instalat un firewall terţ .................................. 175
Conexiunea wireless nu funcţionează după mutarea routerului sau produsului wireless .. 175
Nu se pot conecta mai multe computere la produsul wireless ...................................... 176
Produsul wireless pierde comunicarea când este conectat la un VPN ........................... 176
Reţeaua nu apare în lista de reţele wireless .............................................................. 176
Reţeaua wireless nu funcţionează ............................................................................ 177

Rezolvarea problemelor legate de software-ul produsului în Windows ........................................ 178
Rezolvarea problemelor legate de software-ul produsului în Mac ............................................... 180

Driverul de imprimantă nu este listat în lista Imprimare şi fax ...................................... 180
Numele produsului nu apare în lista de imprimante din lista Imprimare şi fax ............... 180
Driverul de imprimantă nu configurează automat produsul selectat în lista Imprimare şi
fax ...................................................................................................................... 180
O operaţie de imprimare nu a fost trimisă la produsul dorit ........................................ 181
În cazul conectării cu un cablu USB, produsul nu apare în lista Imprimare şi fax după
ce se selectează driverul. ....................................................................................... 181
Utilizaţi un driver de imprimantă generic la utilizarea unei conexiuni USB .................... 181

Anexa A Consumabile şi accesorii .................................................................................... 183

Comanda pieselor de schimb, accesoriilor şi consumabilelor ..................................................... 184
Numerele de identificare ale componentelor ........................................................................... 184

Anexa B Service şi suport ................................................................................................ 185

Declaraţie de garanţie limitată Hewlett-Packard ....................................................................... 186
Garanţia HP Premium Protection Warranty: Declaraţie de garanţie limitată pentru cartuşul de
imprimare LaserJet ................................................................................................................ 188
Datele stocate pe cartuşul de imprimare .................................................................................. 189
Acord de licenţă pentru utilizatorul final .................................................................................. 190
OpenSSL ............................................................................................................................. 193
Asistenţă pentru clienţi .......................................................................................................... 194
Reambalarea produsului ....................................................................................................... 195

ROWW

xiii

background image

Anexa C Specificaţiile produsului ..................................................................................... 197

Specificaţii fizice .................................................................................................................. 198
Consumul de energie, specificaţii privind alimentarea şi emisiile acustice ................................... 198
Specificaţii referitoare la mediu ............................................................................................. 198

Anexa D Informaţii despre norme .................................................................................... 199

Reglementări FCC ................................................................................................................ 200
Programul de protecţie a mediului .......................................................................................... 201

Protecţia mediului .................................................................................................. 201
Generarea de ozon ............................................................................................... 201
Consumul de energie ............................................................................................. 201
Consumul de toner ................................................................................................ 201
Utilizarea hârtiei ................................................................................................... 201
Materiale plastice ................................................................................................. 202
Consumabile pentru tipărire HP LaserJet ................................................................... 202
Instrucţiuni pentru returnare şi reciclare .................................................................... 202

Statele Unite şi Porto Rico ........................................................................ 202

Mai multe returnări (mai mult de un cartuş) ................................. 202
Returnări separate ................................................................... 203
Expediere ............................................................................... 203

Returnări din afara SUA .......................................................................... 203

Hârtia .................................................................................................................. 203
Restricţii pentru materiale ....................................................................................... 203
Scoaterea din uz a echipamentelor uzate de către utilizatorii persoane fizice din
Uniunea Europeană .............................................................................................. 204
Substanţe chimice ................................................................................................. 204
Foaie de date despre siguranţa materialelor (MSDS) ................................................. 204
Pentru informaţii suplimentare ................................................................................. 205

Declaraţie de conformitate .................................................................................................... 206
Declaraţie de conformitate (modele wireless) ........................................................................... 208
Declaraţii privind siguranţa ................................................................................................... 210

Siguranţă laser ..................................................................................................... 210
Reglementări DOC Canada ................................................................................... 210
Declaraţie VCCI (Japonia) ...................................................................................... 210
Instrucţiuni cu privire la cablul de alimentare ............................................................ 210
Declaraţie privind cablul de alimentare (Japonia) ...................................................... 211
Specificaţie EMC (Coreea) ..................................................................................... 211
Declaraţie pentru laser (Finlanda) ............................................................................ 211
Declaraţia GS (Germania) ..................................................................................... 213
Tabel de substanţe (China) ..................................................................................... 213
Declaraţie privind restricţionarea substanţelor periculoase (Turcia) .............................. 213

xiv

ROWW

background image

Declaraţie privind restricţia utilizării substanţelor periculoase (Ucraina) ........................ 213

Declaraţii suplimentare pentru produse fără fir ......................................................................... 214

Declaraţia de respectare FCC — Statele Unite .......................................................... 214
Declaraţie Australia ............................................................................................... 214
Declaraţia ANATEL Brazilia .................................................................................... 214
Declaraţii pentru Canada ....................................................................................... 214
Notă de reglementare pentru Uniunea Europeană ..................................................... 214
Notă pentru utilizarea în Franţa .............................................................................. 215
Notă pentru utilizarea în Rusia ............................................................................... 215
Declaraţie pentru Coreea ....................................................................................... 215
Declaraţie pentru Taiwan ....................................................................................... 215
Marcaj cablat/wireless Vietnam Telecom pentru produse aprobate de tipul ICTQC ....... 216

Index ............................................................................................................................... 217

ROWW

xv

background image

xvi

ROWW