HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Kalibrowanie urządzenia w celu wyrównania kolorów

background image

Kalibrowanie urządzenia w celu wyrównania kolorów

Jeśli na wydrukach widać kolorowe cienie, rozmazane obrazy lub obszary o słabej jakości kolorów,

może być konieczne skalibrowanie urządzenia. Na panelu sterowania wydrukuj Strona

PLWW

Poprawianie jakości druku

169

background image

diagnostyczna z menu Raporty, co pozwoli sprawdzić wyrównanie kolorów. Jeśli bloki kolorów

widoczne na stronie nie są ułożone równo względem siebie, należy wykonać kalibrację.

1.

Na panelu sterowania naciśnij przycisk

OK

, aby otworzyć menu.

2.

Otwórz kolejno następujące menu:

Kalibracja koloru

Kalibruj teraz