HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - Czynniki mające wpływ na wydajność urządzenia

background image

Czynniki mające wpływ na wydajność urządzenia

Na szybkość wydruku zadania ma wpływ kilka czynników:

Stosowanie specjalnych rodzajów papieru (takich jak folie, papier ciężki i o nietypowych

formatach)

Czas potrzebny na pobranie i przetworzenie danych przez urządzenie

Złożoność i wielkość elementów graficznych

Szybkość używanego komputera

Sprawdź połączenie USB lub sieciowe

Konfiguracja WE/WY urządzenia

140

Rozdział 11 Rozwiązywanie problemów

PLWW