HP LaserJet Pro 400 color Printer M451 series - 79 Błąd serwisowy Wyłącz, a następnie włącz

background image

79 Błąd serwisowy Wyłącz, a następnie włącz

Opis

Zainstalowano niezgodny moduł pamięci DIMM.

Zalecane działanie

1. Wyłącz zasilanie urządzenia.

2. Zainstaluj moduł pamięci DIMM obsługiwany przez urządzenie.

3. Włącz urządzenie.

Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP.